Arrow Network Systems, Ghana

https//www.racom.eu/cz/references/arrow-ghana

Highlights

  • RAy, 10,11 & 17 GHz
  • Služby pro vládní sektor
  • Páteřní spoje
  • B2G – Business to Government services
  • Klimatické podmínky rovníkové Afiky
  • Vynikající stabilita a spolehlivost
  • Dlouhé spoje – 24 km

Spoje RAy byly nasazeny v Ghaně za účelem poskytnutí rychlé a spolehlivé bezdrátové komunikace pro velké organizace v zemi. Pomáhají společnosti Ghana Ports v místních přístavech a přístavním úřadům budovat hlavní obchodní a logistické centrum západní Afriky. Společnost Ghana Community Network Services Limited také využívá spoje RAy a poskytuje elektronická řešení ghanské vládě.

Obě společnosti shledaly, že jejich stávající komunikační sítě byly zcela neuspokojivé. Během častých a silných rovníkových dešťů trpěly neustálými výpadky signálu a nedokázaly plnit vysoké požadavky těchto společností.

Prvním krokem k získání robustního řešení byl výběr vhodné technologie a nakonec bylo rozhodnuto o instalaci mikrovlnných spojů. Náklady na nasazení mikrovlnné technologie jsou nižší ve srovnání s jinými řešeními. Mikrovlnné spoje vyhovují požadavkům klientů na přenosové kapacity a spoje se snadno instalují.

Během detailního návrhu sítě byl jako optimální mikrovlnná jednotka zvolen RAy od společnosti RACOM. Koncoví uživatelé byli ohromeni stabilní datovou rychlostí přes 100 Mbps, dostupností sítě nad 99% a snadným managementem s možností nastavení služeb VLAN a dalších moderních IP funkcí.

Všechny nainstalované linky nabízejí přenosovou rychlost nejméně 100 Mbps a v závislosti na délce spoje používají 90cm, 68cm nebo 40cm antény. Nejdelší spoj s jednotkami RAy v pásmu 11 GHz je na vzdálenost 24 km.

Spokojenost obou koncových uživatelů s úrovní služby poskytované mikrovlnnými jednotkami RAy byla taková, že bylo naplánováno další rozšíření sítě, které v současnosti probíhá.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.