CETIN, Česká republika

https//www.racom.eu/cz/references/cetin

Highlights

  • RAy10, 17, 24 GHz
  • Infrastruktura „telco“ operátora
  • Použití v sítích O2 a T-mobile
  • Last-mile pro korporátní zákazníky
  • Připojení DSLAM kanálů do páteře
  • cca. 4000 spojů
  • Tisková zpráva

Mikrovlnný spoj RAy byl vybrán ve výběrovém řízení jako standardní řešení pro mobilního operátora O2 Czech Republic (dříve Telefonica O2).

Po restrukturalizaci O2 je nyní síť vlastněna a provozována společností CETIN, největším poskytovatelem datového připojení v České republice. 99,6% české populace může využívat služby CETINu s technologiemi GSM, UMTS, LTE a CDMA využívajících téměř 6 000 základnových stanic, stejně jako SDH, WDM, Ethernet a IP technologií.

Pro tříletý projekt a více než 700 linek bylo důležité zvolit ověřené a spolehlivé mikrovlnné spoje pro 10, 17 a 24 GHz. Po náročných zkouškách byly vybrány mezi téměř všemi světovými výrobci právě spoje RAy.

Důvody úspěchu shrnul Martin Králík, jednatel NHK Solutions, partner RACOMu pro tento projekt:

„Vynikající vlastnosti – citlivost a odolnost proti rušení, mimořádná spolehlivost a pokročilá diagnostika, byly dále doplněny o další funkce v nové jednotce RAy včetně optických a metalických uživatelských rozhraní, podporu „jumbo frame“, IP-TV optimalizovaného modemu a širokého rozsahu napájení. Jedná se o všechny funkce, které umožňují perfektní přizpůsobení se požadavkům zákazníka jakým je CETIN.“

V této aplikaci je RAy používán pro last-mile řešení pro korporátní zákazníky a jako páteřní síť DSLAM připojení. Připojení ADSL (VDSL) je poskytováno koncovým uživatelům přes DSLAM.

Díky plné spokojenosti se spoji RAy byla smlouva s firmami RACOM a NHK Solutions prodloužena v roce 2017 o další 3 roky a v roce 2020 na neurčito.

Spoje RAy v sítí Cetin dnes využívají operátoři O2, T-mobile a další Tier 1 operátoři v ČR.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.