CETIN, Česká republika

cetin_04

Highlights

  • RAy10, 17, 24 GHz
  • Infrastruktura „telco“ operátora
  • Použití v síti O2
  • Last-mile pro korporátní zákazníky
  • Připojení DSLAM kanálů do páteře
  • cca. 2000 spojů
  • Tisková zpráva

Mikrovlnný spoj RAy byl vybrán ve výběrovém řízení jako standardní řešení pro mobilního operátora O2 Czech Republic (dříve Telefonica O2).

Po restrukturalizaci O2 je nyní síť vlastněna a provozována společností CETIN, největším poskytovatelem datového připojení v České republice. 99,6% české populace může využívat služby CETINu s technologiemi GSM, UMTS, LTE a CDMA využívajících téměř 6 000 základnových stanic, stejně jako SDH, WDM, Ethernet a IP technologií.

Pro tříletý projekt a více než 700 linek bylo důležité zvolit ověřené a spolehlivé mikrovlnné spoje pro 10, 17 a 24 GHz. Po náročných zkouškách byly vybrány mezi téměř všemi světovými výrobci právě spoje RAy.

Důvody úspěchu shrnul Martin Králík, jednatel NHK Solutions, partner RACOMu pro tento projekt:

„Vynikající vlastnosti – citlivost a odolnost proti rušení, mimořádná spolehlivost a pokročilá diagnostika, byly dále doplněny o další funkce v nové jednotce RAy včetně optických a metalických uživatelských rozhraní, podporu „jumbo frame“, IP-TV optimalizovaného modemu a širokého rozsahu napájení. Jedná se o všechny funkce, které umožňují perfektní přizpůsobení se požadavkům zákazníka jakým je CETIN.“

V této aplikaci je RAy používán pro last-mile řešení pro korporátní zákazníky a jako páteřní síť DSLAM připojení. Připojení ADSL (VDSL) je poskytováno koncovým uživatelům přes DSLAM.

V roce 2017 díky úplné spokojenosti se spoji RAy byla smlouva s firmami RACOM a NHK Solutions prodloužena o další období.

About cech