Exxon, Francie

https//www.racom.eu/cz/references/exxon-mobil.html

Highlights

  • RipEX, 400 MHz & M!DGE
  • Systém včasného varování
  • M!DGE pro zálohování
  • Protokol MQTT pro sirény
  • Síť typu Mesh
  • Záložní trasy
  • 14 lokalit v 9 městech

Exxon Mobil je jedním z významných provozovatelů v rafinérii Port-Jerome-Gravenchon. Tato rafinerie má klasifikaci SEVESO a jako taková musí dodržovat přísná bezpečnostní a ochranná opatření k ochraně okolního prostředí a infrastruktury.

Exxon Mobil se z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví rozhodla vytvořit zcela nový, rozsáhlý systém včasného varování, který by zahrnoval systém centrální řízení. Z případové studie vyplynulo, že pro vybudování robustní rádiové sítě bude nutné použití pásma VHF. Rádiový modem RipEX byl vybrán před konkurenty kvůli schopnosti efektivně komunikovat přes protokol MQTT a možnosti vybudovat síť typu mesh zahrnující záložní trasy. Takto zůstane systém funkční i v případě částečného poškození sítě. 3G routery se používají jako dodatečná záloha.

Celý systém pokrývá 9 měst a 25.000 obyvatel na ploše 28 km2. RipEX v Router módu a funkcí záložní trasy je používán na 14 lokalikách. M!DGE se používá jako záloha pro RipEX v celé síti. Pokročilá diagnostika RipEXu včetně testování propojení se ukázala jako velmi užitečná při instalaci a konfiguraci.

Společnost AE&T byla hlavním dodavatelem tohoto nového systému poplašných sirén. Úspěch této instalace zajistil, že AE&T a RACOM realizovaly podobné řešení na jiných lokalitách ve Francii a Španělsku.

Jak systém funguje:

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.