Jamaican Government, Jamajka

https//www.racom.eu/cz/references/jamaica

Highlights

  • RAy, 11 GHz
  • Národní nouzový systém
  • Záloha pevného připojení
  • Obousměrná mobilní páteřní síť
  • Připojení vládních center
  • Výjimečná spolehlivost
  • Snadná instalace

Vláda Jamajky nedávno spustila velký projekt, který má poskytnout konektivitu pro národní nouzový komunikační systém pro obousměrnou mobilní komunikaci. Po zvážení řady možností byla vybrána jako nejúčinnější mikrovlnná technologie a po důkladném testování se RAy ukázal jako optimální řešení zejména díky zvolené šířce pásma, rychlosti, spolehlivosti a ceně. Velký důraz byl kladen na kvalitu a snadnou instalaci.

V průběhu navrhování sítě byla přidána další funkce, aby se maximalizovala celková efektivita řešení a investice:

  • Síť zajišťuje širokopásmové připojení mezi ústředím vlády a městskými radami a funguje jako záloha pevného propojení
  • U některých center páteřní síť poskytuje last-mile připojení pro hlasové služby, vysokorychlostní data a přenos obrazu
  • Síť bude dodatečně používána k zajištění propojení mezi systémy řízení dopravy, kamerovým systémem a vysokorychlostní komunikaci pro další zvolenou službu

Páteřní síť propojuje více než dvacet pět lokalit s rádiovými repeatery a čtrnáct vládních center.

Pan Antonio Peterkin, distributor RACOMu na Jamajce dodal: „Nedošlo k žádným problémům s instalací a vše funguje velmi dobře a hlavně bez výpadků.“

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.