Přenos mezičasů, Jizerská 50

https//www.racom.eu/cz/references/jizerska-50

Highlights

  • RipEX 400 MHz
  • Přenosy mezičasů
  • Online televizní vysílání
  • Tři mezičasy, vícenásobné retranslace
  • Flexibilní protokol
  • Maximální spolehlivost
  • 25 kHz, 4 CPFSK

V dnešní době je téměř nemožné uspořádat sportovní událost bez zobrazování mezičasů na obrazovkách v centru události i v přímém televizním přenosu. Diváci si zřídka uvědomují náročnost přenosu těchto dat z prostoru závodu do centra zejména pro sporty, které se odehrávají na velké ploše, jako je orientační běh, dálkové běhy, cyklistika, běh na lyžích, triatlon apod.

Pokud nelze použít kabely, musí být použita bezdrátová technologie – rádiové modemy nebo 3G/4G routery od společnosti RACOM se pak stanou ideálním řešením.

V praxi nejsou mnohdy 3G/4G sítě tou nejlepší volbou. Mobilní síť pokrývající oblast není většinou připravena uspokojit požadavky velkého počtu diváků, kteří přijíždějí právě za touto událostí. Síť se stává přetíženou a nespolehlivou. Někdy chybí i pokrytí mobilní sítě v odlehlejších částech závodní tratě. V takovém případě je nejlepším řešením při přenosu mezičasů privátní rádiová síť s rádiovými modemy RipEX dočasně instalovanými pouze pro danou událost.

On Line System je uznávaným dodavatelem přesné časomíry sportovních akcí včetně Jizerské 50, jednoho z jedenácti závodů seriálu dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classic. Tohoto závodu se v České republice každoročně zúčastňuje okolo 5000 závodníků. On Line System začal mít v posledních letech problémy se sítěmi 3G/4G. V roce 2018 se rozhodli pro změnu a začali používat rádiové modemy RipEX, aby zajistili vyšší úroveň a spolehlivost služeb.

Mezičasy se každý rok zaznamenávají na třech stejných místech závodní trati, takže nebylo možné měnit jejich umístění. Jednu sadu mezičasů bylo nutné přenášet na vzdálenost 15 km. Aby byla zajištěna požadovaná úroveň spolehlivosti, musel být přenos z tohoto místa vzhledem k náročnosti terénu realizován pomocí tří rádiových skoků.

Pro zaručení maximální spolehlivosti byly rádiové modemy nastaveny tak, aby pracovaly na kanále 25 kHz s použitím modulace 4CPFSK a s Flexibilním protokolem. Aplikace používá TCP/IP s pakety o velikosti 70B na mezičas. Nové pakety jsou řazeny do fronty pro přenos a čekají na potvrzení TCP z centra pro každý předchozí paket, čímž je zajištěno, že rádiová síť není zbytečně přetěžována.

Jako důkaz robustnosti řešení lze považovat fakt, že mezičasy byly nezávisle přenášeny ze tří míst na závodní trati, které se vzájemně neslyšely a tudíž docházelo ke kolizím. Flexibilní protokol na rádiovém kanále je natolik efektivní, že dokáže spolehlivě doručit všechny pakety a zároveň řešit všechny kolize vzniklé simultánními přenosy z těchto tří míst a dvou retranslací.

Petr Blažej, majitel On Line System, řekl:Byli jsme potěšeni výkonem radiomodemů RipEX po celou dobu akce. Fakt, že data byla přenášena prostřednictvím bezpečného a robustního připojení, nám celou událost výrazně usnadnil a těšíme se na využití RipEXu při podobných akcích v budoucnu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.