Phosphate Mining, Jordánsko

https//www.racom.eu/cz/references/jordan-mining.html

Highlights

  • RipEX, 400 MHz
  • Monitorování vodních vrtů
  • Instalace v poušti, +50 ° C
  • Sériové rozhraní
  • Siemens „WinCC“ SCADA a „S7-300“ PLC
  • Bridge mód
  • 2 základnové stanice a více než 20 koncových bodů

Společnost Jordan Phosphates Mines Co. založená v roce 1953, primárně těží a zpracovává fosfátovou rudu. Provozuje tři doly a je druhým největším vývozcem fosfátové rudy na světě. V souladu se zákony o životním prostředí, které mají zajistit udržitelnost těžby, JPMC usilovala o využití nejnovějších technologií v příslušných oborech, aby vyhověla novým požadavkům.

Už v rámci projektu společnost JPMC poznala výhody získané při využívání moderních digitálních rádiových sítí – snadná konfigurace a údržba, robustní a spolehlivá komunikace i s nejvzdálenějšími místy. Při hodnocení výběrového řízení se RipEX ukázal jako optimální řešení pro síť, která monitoruje vodní vrty. Vzhledem k tomu, že zákazník kladl maximální důraz na spolehlivost komunikace ve vzdálených pouštních lokalitách a rychlost dat nebyla nejdůležitějším parametrem, byla zvolena modulace 4CPFSK s rychlostí přenosu 20 kbps. Každý modem je konfigurován v Bridge módu s použitím sériového rozhraní [RS232] pro připojení ke SCADA periferii. Sběr dat zahrnuje kvalitu, tlak a teplotu vody ve vrtu, přičemž hodnoty alarmů jsou nastaveny tak, aby okamžitě informovaly řídící středisko o změnách naměřených hodnot.

I přes to, že se jednalo o první projekt spol. PALCO, nového partnera RACOMu, byl proces instalace a uvedení do provozu velmi snadný díky intuitivní konfiguraci a technické podpoře RACOMu. V tomto případě společnost RACOM poskytla pouze výpočet rádiového pokrytí oblasti.

Při této příležitosti zástupce generálního ředitele společnosti PALCO, pan Radwan Abu Tubbaneh, uvedl: „Naši technici RipEX neznali, ale zkušenosti se snadnou instalací a uvedením do provozu je příjemně překvapily a těší se na nasazení dalších jednotek při rozšiřování sítě a v dalších projektech.“

Od uvedení do provozu funguje síť bez výpadku a její rozšíření je ve fázi projektu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.