Mořské živ. prostředí, Kuvajt

https//www.racom.eu/cz/references/kuwait

Highlights

  • RipEX, 300 MHz
  • Monitorování životního prostředí
  • Instalace na mořských bójích
  • Solární napájení
  • Flexibilní protokol
  • Maximální spolehlivost
  • Vícenásobná retranslace

Arabský záliv je jednou z nejrušnějších lodních tras na světě. Mnoho plavidel jsou ropné tankery, které využívají kotviště na moři, zatímco jejich ropný náklad je nakládán k přepravě po celém světě.

Kuvajtské úřady chápou, že životní prostředí je hlavním prvkem komplexního rozvoje země. Kuvajtský Úřad pro životní prostředí (EPA) byl zřízen za účelem monitorování životního prostředí a zavádění mezinárodní legislativy. V roce 2016 bylo přijato rozhodnutí o zřízení informačního systému pro monitorování životního prostředí pomocí sítě bójí strategicky rozmístěných v pobřežních vodách Kuvajtu k monitorování kvality vody a varování při úniky ropy.

Logistika zřízení a údržby pobřežní monitorovací sítě znamenala, že úřad mohl uvažovat pouze o rádiových modemech s odolnou průmyslovou konstrukcí, které využívají průmyslové komponenty a mohou poskytovat spolehlivou službu 24 hodin denně v drsném mořském podnebí. Rádiovým modemem, který se EPA rozhodla použít a který splňoval všechna kritéria, byl rádiový modem RipEX.

Síť byla navržena pro provoz s využitím Flexibilního protokolu na frekvenci v pásmu 300 MHz. Vzhledem ke vzdálenostem bylo nutné použít několika retranslací, aby byl možný datový přenos mezi řídícím centrem a nejvzdálenějšími bójemi.

Síť byla uvedena do provozu v roce 2017 a od té doby úspěšně pomáhá EPA monitorovat životní prostředí v kuvajtských pobřežních vodách.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.