Veolia, Francie

https//www.racom.eu/cz/references/veolia-france

Highlights

  • RipEX 400, 400 MHz
  • Distribuce pitné vody
  • Modbus TCP
  • Funkce Autospeed
  • TCP proxy
  • Šifrování AES256
  • PtP a PtMP

Společnosti Eau du Grand Lyon a Veolia uzavřely smlouvu o dodávce pitné vody pro více než 800.000 obyvatel ve 33 obcích. Tato smlouva vstoupila v platnost v únoru 2015. Eau du Grand Lyon chtěla využít nejnovějších bezdrátových technologií k rozšíření své sítě a pověřila SYSOCO, dlouholetého partnera RACOMu, aby propojili síť s novými koncovými body. To zahrnovalo propojení výrobních a zpracovatelských lokalit jako jsou vrty, zásobníky, čerpací a chlorační stanice a infrastruktura pro skladování a distribuci vody.

Kompletní řízení sítě bylo rozděleno na čtyři zóny. Každá zóna má vlastní řídicí uzel a každý řídicí uzel komunikuje s řídícím a dohledovým centrem.

Standardní metodou přenosu dat do a z každého řídícího uzlu je mikrovlnný spoj nebo rádiové modemy. Na místech, která jsou příliš vzdálená od centra pro efektivní využití mikrovlnných spojů nebo nejsou v přímé viditelnosti, se osvědčily rádiové modemy RipEX. Na jiných lokalitách, kde byla nutná komunikace PtMP, RipEX opět poskytnul ideální řešení.

Eau du Grand Lyon byla spokojena s výběrem RipEXu po zjištění, že RipEXy disponují vysokou úrovní zabezpečení a nabízejí konvertor Modbus TCP / Modbus RTU a IP routing. Také rozsah frekvencí a modulační rychlosti RipEXu vyhovují více než dobře požadavkům sítě.

Thierry Muron, manažer Sysoco, uvedl, že byl velmi spokojen s úrovní služeb poskytovaných týmem technické podpory RACOMu. Od zajištění kompletních studií pro každou lokalitu až po setkání s inženýry Sysoco při konfiguraci prvního RipEXu.

Od uvedení do provozu funguje síť RipEX dokonale a Sysoco i RACOM se těší na další budoucí projekty.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.