Vodní hospodářství, ČR

v-hk06

Highlights

  • RipEX, 400 MHz
  • M!DGE
  • Vodní hospodářství
  • Hybridní síť
  • Flexibilní protokol
  • Zálohované trasy
  • Plně redundantní datová centra

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK, a.s.) je vodárenská společnost, která zajišťuje dodávku čisté vody a likvidaci odpadních vod. VAK HK, a.s. má sídlo ve východočeském Hradci Králové a spravuje více než 13.000 km vodovodního a 550 km odpadního potrubí pro 170.000 obyvatel. Infrastrukturu pro VAK HK, a.s. provozuje Královéhradecká provozní, a.s. – člen globální skupiny Veolia. 

Společnost doposud používala pro správu  a dohled vodohospodářské infrastruktury rádiové modemy CONEL CDA převážně se sériovým protokolem RDS. Ukončení podpory zařízení CONEL výrobcem využila VAK HK, a.s. jako příležitost k vybudování moderní, robustní IP sítě, která bude poskytovat spolehlivou datovou komunikaci nyní i v budoucnu. 

Na základě analýzy  současných i budoucích požadavků na přenosovou infrastrukturu bylo zvoleno jako  optimální řešení vybudování hybridní sítě s plně zálohovaným terminačním a propojovacím centrem. VAK HK, a.s. také kladl důraz na bezproblémovou migraci, aby se minimalizovaly výpadky provozu během modernizace sítě.

Po vyhodnocení dostupných možností od různých výrobců se společnost VAK HK, a.s. rozhodla, že produkty a řešení od RACOMu bodou optimální volbou.

Rádiový modem RipEX a mobilní router M!DGE, oba lídři na trhu ve svých oborech, sdílejí mnoho SW a logických funkcí. RipEX a M!DGE jsou ideální kombinací v jakékoli hybridní síti. Datovou komunikaci řídí centrální jednotka RipEX, takže aplikaci lze připojit na jednom propojovacím síťovém rozhraní.

Řešení migrace od RACOMu je navíc navrženo tak, aby nedošlo k výpadku  stávajících přenosů a migraci lze tedy provádět jako součást programu pravidelné údržby. RACOM také vyrobil rozváděčové skříně potřebné k umístění veškerého nového vybavení – dodávka byla provedena na klíč!

Po dobu migrace se VAK HK, a.s. rozhodla oddělit provoz dosud používaných rádiových modemů a nové sítě RipEX na dva různé kmitočty. Klíčové body byly vybaveny duplexery umožňující pracovat na obou frekvencích současně – jedna pro starší síť a druhá pro provozování rádiových modemů RipEX.

27 primárních lokací označených jako kritická infrastruktura je nyní vybaveno routery M!DGE a modemy RipEX, které pracují paralelně a využívají funkce záložních tras k dosažení maximální kapacity a dostupnosti.

Jelikož rádiová síť poskytuje vyšší dostupnost a spolehlivost, telemetrické jednotky jsou připojeny do rádiových modemů RipEX. V případě, že algoritmus záložních tras v radiomodemu rozpozná, že je k dispozici mobilní síť, je provoz směrován přes routery M!DGE, aby se využila vyšší rychlost připojení přes mobilního operátora. Router M!DGE využívá GRE tunelování v rámci privátního APN končícího v serveru Cisco ASR v datovém centru zákazníka. Toto řešení poskytuje téměř 100% dostupnost připojení. 

Dalších 69 bodů, které jsou označeny jako sekundární, využívá pro komunikaci pouze rádiovou síť a k radiomodemům RipEX jsou připojeny starším sériovým protokolem RDS nebo protokolem Modbus TCP.

Druhá, již plánovaná, fáze projektu bude zahrnovat dvě plně redundantní datová centra na různých místech pro případ obnovy po havárii. Pro propojení datových center a předávacích bodů bude využita privátní  MPLS síť zákazníka.

About cech