WSC, Malta

https//www.racom.eu/cz/references/wsc-malta.html

Highlights

Vodárenská společnost WSC je plně zodpovědná za celý cyklus od výroby přes distribuci a následné čištění pro celý ostrov Malta. Efektivní využívání a recyklace vody je klíčovou součástí její environmentální politiky. Tento přístup snižuje spotřebu energie potřebnou k výrobě vody a na úpravu odpadních vod pomocí zařízení a technologií, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Toto všechno v praxi vyžaduje rádiovou síť, která může nabídnout maximální kapacitu a minimální dobu odezvy.

Rádiové modemy RipEX poskytly optimální řešení pro provoz sítí pro pitnou i odpadní vodu v rámci jedné SCADA aplikace, která nabízí dostatečnou kapacitu, rychlost, spolehlivost, snadnou správu a údržbu. RipEX se rovněž ukázal jako vynikající volba z hlediska datové propustnosti a odolnosti vůči kolizím na rádiovém kanálu. Celkovou dostupnost sítě zvyšuje použití funkce záložních tras a kvalita zvoleného hardwaru včetně redundantních základnových stanic RipEX-HS. Vybrané parametry sítě překročily požadované požadavky na kapacitu i dobu odezvy.

Díky použití běžných IP standardů byli inženýři WSC schopni samostatně instalovat a konfigurovat celou SCADA síť. Ing. Antoine Psaila, vedoucí týmu SCADA ve WSC, poznamenal: „Zřízení rádiové sítě bylo pro nás studijní příležitostí, protože jsme ji zvládli interně. Na začátku jsme byli překvapeni, jak snadné je konfigurovat RipEX a to i vzdáleně. Jedinečné diagnostické a monitorovací nástroje byly v praxi skutečně užitečné. Například možnost zobrazení přenášených paketů v reálném čase nám hodně pomohla.

Během školení v sídle RACOMu a při řešení otázek SCADA integrace a záložních tras pomocí speciálních funkcí RipEXu se zástupci WSC také zajímali o interní postupy RACOMu při výrobě, zajištění a kontrolu kvality v průběhu celého procesu včetně zákaznické podpory, které potvrdily správnost výběru pro tento projekt.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.