ZNET Telekom, Maďarsko

https//www.racom.eu/cz/references/znet-hungary

Highlights

  • RAy, 24 GHz
  • Největší WISP v Maďarsku
  • Migrace z 5 GHz na 24 GHz
  • Spoje do vzdálenosti 10 km
  • Nízká spotřeba
  • Snadné nastavení a správa
  • Dlouhá záruka

Společnost ZNET Telecom založená v roce 2002 je dnes je největším poskytovatelem bezdrátového internetu v Maďarsku. Tradičně se soustředí na rezidenční klientelu, v poslední době ale zaznamenává i prudký nárůst B2B služeb. Zvýšený tlak firemních zákazníků na kvalitu SLA a služeb obecně přinesl společnosti řadu výzev, s nimiž se musí vypořádat.

Tak jako v celé řadě jiných zemí, musí i v Maďarsku poskytovatelé čelit komplikacím vyplývajícím z vysoké obsazenosti volného 5 GHz pásma, která se projevuje zejména problémy se stabilitou, latencí a kapacitou služeb. Pro mnohé zákazníky tak spoje ve volném 5 GHz pásmu přestávají být spolehlivým řešením.

Po náročném porovnání parametrů mnoha dostupných produktů si společnost ZNET vybrala pro migraci z 5 GHz pásma jako optimální řešení RAy ve volném pásmu 24 GHz. Klíčovými argumenty byla nízká spotřeba, odolnost vůči rušení, intuitivní management, dlouhá záruka a v neposlední řadě i možnost použití stejného HW pro obě strany spoje. Finální rozhodnutí pro využití produktů RACOM podpořila mimo technických parametrů i podrobná nákladová analýza.

V tuto chvíli společnost ZNET instaluje hlavně mikrovlnné spoje RAy na frekvenci 24 GHz. Pro spoje do 5 kilometrů jsou standardně nasazovány antény o průměru 68 cm, pro vzdálenosti mezi 5-10 kilometry pak antény s průměrem 90 cm. Instalace spojů a jejich předávání do plného provozu zákazníkům probíhají bez jakýchkoliv komplikací.

RAy potvrdil své kvality i v Maďarsku, pro ZNET se stal standardním řešením v bezlicenčním pásmu 24 GHz a další linky budou tedy rychle přibývat. ZNET navíc uvažuje o využívání spojů RAy i v licencovaných pásmech.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.