Download firmware do CU – úvod

https//www.racom.eu/cz/support/download/down-intro.html

Verze pro tisk

1. Download firmware do CU – úvod

Download je vkládání programového modulu firmware do radiomodemu.

CU je obecné označení pro komunikační jednotku systému MORSE (Communication Unit), což může být MR400, MR160, MG100, MC100, MR25, MR25ET, MCM302, MR900, sw WALRUS, sw MORCE. Firmware (fw) je ta část sw, která je uložena v CU.

Další částí sw jsou aplikace běžící v PC, například setr.exe používaný k servisní komunikaci mezi PC a CU. Další aplikace jsou například memcp.exe nebo netcnf.exe.

Moduly firmware v paměti MR400:

Platí také pro MR900, MR300, MR160, MC100, MG100.

CU obsahuje v paměti S-RAM dvě paměťové oblasti používané pro moduly firmware:

 1. B – Basic modul

  je základní modul, který se spouští po resetu CU, následně program přejde do modulu E.

 2. E nebo další verze D, G, H, I…

  je hlavní programový modul, který může být nahrazen moduly D nebo G, H, I… Tyto moduly se liší zejména použitými uživatelskými protokoly.

Moduly firmware v paměti MR25:

Platí také pro MR25ET, MCM302.

CU obsahuje v paměti Flash čtyři paměťové oblasti používané pro moduly firmware:

 1. B (B-saver) – Basic modul

  je základní modul, který se spouští po resetu CU, následně program přejde do modulu E.

 2. E nebo další – hlavní modul, může existovat v dalších verzích E, D, G, H, I…

  je hlavní programový modul, který může být nahrazen moduly D nebo G, H, I… Tyto moduly se liší zejména použitými uživatelskými protokoly. Hlavní modul umožňuje nahrávání modulů A nebo W nebo B.

 3. A nebo W – Air nebo Wire modul

  se používá pro nahrávání hlavního modulu (E) přes rádiový kanál. Modul A může být nahrazen modulem W pro nahrávání hlavního modulu po drátové lince mezi dvěma CU přes SCC.

 4. C (C-loader)

  se používá v MR25ET a MCM302 pro nahrávání přes D-RAM.

Vyvíjené verze firmware jsou postupně číslovány, např. verze 7.45 byla vytvořena v lednu 2006. Pomocí povelu (s)ervice (v)ersion v Setru dostaneme seznam modulů obsažených v CU, např.:

 D740
 B740

Není třeba mít stejná čísla u všech modulů, případné použití starších verzí však konzultujte se servisním oddělením RACOM. Poslední verzí modulů A a W je nyní (10/2006) A602 a W602.

Nahrávání fw do CU se vyskytuje ve 4 situacích:

 memcpsetr+itl
MR400
MR25

Firmware může být nahráván do CU dvěma způsoby:

MR400

přes paměť D-RAM

Tento způsob se používá u MR900, MR400, MR300, MR160, MC100, MG100, MR25ET, MCM302, které obsahují pomocnou paměť D-RAM. CU běží v modulu E a přenáší data, která uloží nový modul E do paměti D-RAM. Paměť S-RAM zůstává beze změny a CU normálně komunikuje s ostatními členy sítě. Teprve po přenosu všech dat a jejich kontrole je modul během několika sekund překopírován z pomocné D-RAM do paměti S-RAM. Tento způsob je z pohledu rušení bezpečnější než způsob následující.

MR25

přímo do paměti Flash

Přenášená data jsou zapisována přímo do paměti Flash. CU přitom pracuje v jiném modulu, než je ten, který je nahráván. Např. CU běží v modulu A a nahrává modul E. Během nahrávání (několik minut) CU může provádět retranslaci, ne však ostatní svoje funkce. Používá se v MR25, MR25ET, MCM302.

K downloadu je možno použít 2 druhy software z balíčku MORSE:

memcp

download z PC do CU servisním kabelem, ethernetem nebo po síti – program MEMCP, viz článek 3 – „Download firmware pomocí Memcp

setr+itl

download z CU do jiné CU po síti MORSE – program SETR a jeho služba itl , viz článek 4 – „Download pomocí Setru a itl

Přehled zdrojových souborů pro download, které jsou zmíněny v dalších kapitolách. Uvedeny jsou jen příklady z jednotlivých skupin:

MR25MR400
Soubory ke stažení z www.racom.eu
m1r-745-me.zipm2r-745-ce.zip
m1r-745-m-all.zipm2r-745-c-all.zip
mr25-602-ma10.zip 
mr25-602-mw10.zip 
Soubory fw v adresáři např. c:\MORSE-745\fkl\
me10.fklce10.fkl
ma10.rfr 
mw10.rfr 
Dávkové soubory pro download v c:\MORSE-745\
mr25_cbl_le.batmr900_cbl_le.bat
Používá se také pro:
MR25ET, MCM302MR900, MR300, MR160, MC100, MG100
[Důležité]Důležité

Po provedení downloadu fw je nutno provést počáteční uložení konfigurace do paměti FLASH pomocí Setru povelem (c)nf (b)ackup.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.