Jednoduchý download pomocí Memcp

Verze pro tisk

2. Jednoduchý download pomocí Memcp

Makro mr900_cbl_le.bat obsažené v sw balíku např. mswin-i386-745-utils.zip je vhodné ke vložení modulu E z počítače do CU MR400 pomocí servisního kabelu.

Pro jeho funkci je nutné, aby v pracovním adresáři, kde je umístěno makro mr900_cbl_le.bat se nacházel i soubor memcp.exe, pomocný program starter.exe a podadresář fkl obsahující soubor ce10.fkl. Pokud běží program setr.exe, pak jej vypneme.

Spustíme makro

mr900_cbl_le.bat

vyčkáme asi 10 sec, než se naváže komunikace a sledujeme předávání paketů indikované znaky ###. Po skončení přenosu vypneme povelem Alt+F4 zprávu o downloadu a modul je připraven k použití v CU.

[Poznámka]Poznámka

Stejně se používají ostatní makra obsahující mr900_cbl_... :

   mr900_cbl_le.bat
   mr900_cbl_ld.bat
   mr900_cbl_lg.bat
   mr900_cbl_lb.bat

Dále je uveden základní popis makra, podrobnější výklad viz článek 3 – „Download firmware pomocí Memcp. Makra pro download jednotlivých modulů:

starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\ce10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\cd10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\cg10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as4 -pS -af.\fkl\cb10.fkl -pb19200 %1 %2 %3
starter

program starter postupně volá aplikace v dávkovém souboru

memcp

volání programu memcp

-nt5000 -nr20

timeout a opakování pro přenos sítí

-as8

délka přenášených paketů

-pS

v cílové CU je aktivní modul B-saver

-pb115200

přenosová rychlost po servisním kabelu

-af.\fkl\ce10.fkl

volání zdrojového souboru ce10.fkl

%1 %2 %3

místo pro případné další parametry

Při downloadu různých modulů se mění jen označení zdrojového souboru ce10.fkl. Pro větší bezpečnost při přenosu modulu B je navíc zkrácena délka paketu na -as4 a snížena rychlost na -pb19200.