Hardware

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/hw.html

Verze pro tisk

2. Hardware

Menu Hardware je určeno pouze pro čtení a obsahuje základní výrobní data o CU. Vstoupíme do něj z MORSE Main menu povelem He Enter Enter.

HW data:
product (t)ype:MR400 su(b)type note:    
HW (v)ersion:3 s(u)bver:0
(s)erial:4837383 (h)ex:0049D007
prod date (d):11 (m):3 (y) 1970+:34
system (c)lock:66666667
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Význam položek menu:

product (t)ype:

označení typu výrobku, například MR400

su(b)type note:

případná doplňková informace

HW (v)ersion:

označení hw verze výrobku

s(u)bver:

doplňkové označení

(s)erial: 4837383

výrobní číslo v dekadickém tvaru, je uvedeno na výrobním štítku

(h)ex: 0049D007

výrobní číslo v hexadecimálním tvaru, současně je to MORSE adresa nódu 0

prod date

datum výroby ve tvaru den, měsíc, rok

system (c)lock:

orientační hodnota taktovacího kmitočtu procesoru, aktuální hodnota viz menu (s)ervice

de(f)ault

Tento a další povely se v menu Hardware nepoužívají. Platné hodnoty v menu dostaneme po restartu nebo po povelu (r)ead.

(q)uit

návrat do hlavního menu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.