Komunikační jednotka

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/unit.html

Verze pro tisk

3. Komunikační jednotka

Communication unit

Menu Communication unit obsahuje uživatelské parametry, které se týkají celé CU. Vstoupíme do něj z Main menu povelem Ue Enter.

Communication unit:
service (d)est:00000000 (N):0
(U)cc limit:130 * 0.1V (h)yst.:2 * 0.1V
(s)tatus:0000 (P)SWD:OFF (L)OGW:OFF (M)INP:OFF
(l)og period:86400
Time (Z)one for DST:EU Time zone DI(F)F:3600sec
      obsolete(<605) Time (z)one:69136sec
Summer time (all to zero - off):
start (1)month:3 (2)day:27
end  (3)month:10 (4)day:30
Time sync:
 (i)n:0 Sr(c):00000000 (p)eriod:0
(O)ut:0 ds(t):00000000 p(e)riod:0
P(A) dir:0000 dat(a):0000
P(B) dir:0000 dat(b):0000
Power saving:
alar(m) time:0s m(o)de:0000
(R)adio pll recovery:OFF
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>
service (d)est: 00000000

— Adresa destination (cílová) pro servisní hlášení. Obsolete, nahrazeno nastavením v menu ise

(N):0

— Zdrojový nód pro servisní hlášení. Obsolete, nahrazeno nastavením v menu ise

(U)cc limit: 130

— pouze pro MR400 do fw 685 a pro MR25 – střední napájecí napětí pro Ucc(h)yst, zde 13.0V

Ucc (h)yst.: 2

— pouze pro MR400 do fw 685 a pro MR25 – hystereze přičítaná a odečítaná od (U)cc limit dává horní a dolní napájecí napětí pro zápis do error logu, zde 12.8 až 13.2V

(s)tatus: 0000

— zde jsou zobrazeny 4 hexadecimální znaky, jejich jednotlivé bity jsou nastaveny podle nezávislých menu takto:

(P)SWD: OFF

— (s)tatus = 0x0100

 • OFF — pro servisní potřeby – nastav OFF

(L)OGW: OFF

— (s)tatus = 0x0002

 • ON – Při výpadku napájení jsou všechny statistické logy uzavřeny a zapsány do flash paměti

 • OFF – při výpadku napájení je zapsán pouze system error 1999 do Event logu

(M)INP: ON

— (s)tatus = 0x0004, posílá minutové pulzy na pin SCC2-RxC, tj. Cannon DSUB37F, pin 35

(l)og period: 86400

— Časová perioda (v sekundách) po které jsou statistické logy uzavřeny a zapsány do paměti flash. Pak jsou přístupné v záznamech history (celkem 3 periody)

Summer time

Od verze SW 5.34 je možno nastavit automaticky interval platnosti letního času. Řádek start obsahuje měsíc a den počátku letního času a řádek end měsíc a den jeho ukončení. V takto vymezeném období se rozdíl mezi GMT udržovaným v modemu a lokálním časem, uloženým v parametru Time (z)one zvětšuje o 1 hodinu. Přitom hodnota GMT zůstává a posouvá se místní čas poskytovaný v menu (s)ervice (t)ime nebo v menu (s)ervice (s)tatus.

Změna času nastává tak, že v den určený řádkem start v 02:00:00 hodin se lokální čas posune na 03:00:00 hodin a v den určený řádkem end v 03:00:00 hodin se lokální čas posune zpět na 02:00:00 hodin. Vzhledem k proměnlivosti dat počátku a konce letního času jsou do položek start a end defaultně vložena přibližná data, která je možno individuálně upravit.

Pokud při nastavení času v CU pomocí menu (s)ervice (t)ime měníme údaj roku, je pak nutno v menu (U)nit (e)dit provést novou inicializaci.

Time (Z)one for DST: EU

— Kalendář letního času

 • (E) EU — nastavíme pouze parametr (F), data (1),(2),(3),(4) se vypočtou pro příslušný rok automaticky

 • (N) NONE — ruční nastavení letního času, vložíme parametr (z) a data (1),(2),(3),(4)

Time zone DI(F)F: 3600

— rozdíl mezi lokálním časem a GMT, bez vlivu letního času

Time (z)one: -3600

— Počet sekund, které je třeba přičíst k místnímu času, abychom dostali čas GMT.

Time sync

Nastavení časové synchronizace. Tato služba se používá pro synchronizaci kalendářního času jednotek v síti MORSE. Používají se dva módy:

 1. Jednotka periodicky požaduje kalendářní čas od nódu v nejbližší jednotce. Tento mód je často používaný, protože dovoluje synchronizovat více jednotek od jednoho zdroje.

  (i)n:0

  — číslo nódu, který vysílá požadavky na časovou synchronizaci.

  Sr(c):0000000

  — adresa zdroje časových hlášení

  (p)eriod:0

  — perioda vysílání požadavků na přesný čas (v sekundách)

 2. Jednotka periodicky vysílá zprávu s časovou synchronizací na určenou adresu. Podle zprávy se synchronizuje čas v jednotce na této adrese. V tomto módu lze synchronizovat pouze jednu cílovou adresu od jednoho zdroje.

  (O)ut:0

  — číslo nódu, který vysílá hlášení se synchronizací času

  ds(t):0000000

  — adresa v synchronizované jednotce

  p(e)riod:0

  — perioda vysílání požadavků na přesný čas (v sekundách)

Power saving (SLEEP MODE)

Modemy řady MR400 od HW verze 4.1. a SW 7.06 je možno uvést do klidového stavu SLEEP, kdy spotřeba klesne na 2,5mA. Přechod do stavu SLEEP provedeme povelem (m)isc p(o)wer save nebo vysláním servisního paketu E02A 0001 0000 0000 1FD5. Návrat do aktivního stavu je možný třemi způsoby:

 • po uplynutí nastaveného času

 • přivedením datového signálu na port SCC2 nebo SCC3

 • přerušením napájení nejméně na 15 sec

Podrobný popis viz : www.racom.eu, Podpora, Interface protokoly, Sleep mode.

alar(m) time:0s

– čas, po který modem setrvá v režimu SLEEP, 10 až 3600 sec. Od fw 10.0.89.0 a hardwarové verze 7.1 (výroba od 07/2009) se prodlužuje na 10-86399 sec.

m(o)de:0000

– 0001 – rádiová i modemová část přejde do módu SLEEP

– 0000 – pouze rádiová část přejde do módu SLEEP

Parametry pro vývojové účely

P(A) dir:0000

— volba směru (1 znamená výstup)

dat(a):0000

— data (výstupní piny jsou nastavovány, vstupní piny jsou čteny)

P(B) dir:0000

— volba směru (1 znamená výstup)

dat(b):0000

— data (výstupní piny jsou nastavovány, vstupní piny jsou čteny)

(R)adio pll recovery:OFF

– parametr pro servisní potřeby

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.