Dynamický routing – Next Hop

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/nexthop.html

Verze pro tisk

3. Dynamický routing – Next Hop

Funkce Next Hop řeší přepnutí na náhradní trasu v případě, že nastane porucha některé CU na přenosové trase. Nód v režimu Next Hop pracuje s hlavní sadou routingových tabulek. Má připravenu také záložní sadu tabulek, kterou použije v případě, že je přerušeno spojení na nejbližší sousední nód podle hlavní sady.

Příklad záložního spojení mezi nódy 01 a 04:

            02
          .   .
         .      .
       .         .
    ---- 01          04 ----
 Tl1: 04>02  .         .  Tl1: 01>02  hlavní tabulka
 Tl2: 04>03   .      .   Tl2: 01>03 záložní tabulka
          .   .
            03

Nastavení v menu Ne:

Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0049C067   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F0001  S00 S00| - R01|1 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
 ....

Definice záložních tabulek v menu DNe:

 Node Extensions:
   retab
Nid |l w n g| Mode
(0) |0 0 0 0| 0
(1) |2 0 0 0| 1      ...záložní sada tabulek pro nód 1
(2) |0 0 0 0| 0
 ....

>>1

Node Extensions:
(l)o:2 (w)i:0 (n)e:0 (g)l:0 (H)rt:0
(K)eep lines:ON      ...aktivace vysílání udržovacích paketů

Zapnutí režimu Next Hop v menu DGe:

Dynamic routing: Globals
m(o)de:NEXT HOP      ...režim Next Hop
validity (t)imeout:120sec ...interval vysílání udržovacích paketů
(N)id:1          ...platí pro nód číslo 1
Parameters:
 ....

Nód v režimu Next Hop vysílá udržovací pakety (keep) na nejbližší nódy podle hlavní a záložní routingové tabulky.

12:39:26.032|690F0002 690F0001|690F0002 690F0001|7AB RFTX   0 90 0dat 0
12:39:26.073|690F0001 690F0002|         |7AB*31~ 70  0*06 ack
12:39:33.038|690F0003 690F0001|690F0003 690F0001|7AC RFTX   0 90 0dat 0
12:39:33.078|690F0001 690F0003|         |7AC*31~ 70  0*06 ack

Podle potvrzení ACK pak aktualizuje dynamickou tabulku. Ta je pro diagnostické účely dostupná povelem mrt:

>>mrt

>>Tt: 2 120
Tt:nid:1 toa:690F0002 ttl:12.000000 m:2.000000
Tt:nid:1 toa:690F0003 ttl:29.000000 m:2.000000

Položky v tabulce:

Tt:nid:1    číslo nódu v režimu Next Hop
toa:690F0002  adresa testovaného sousedního nódu
ttl:12.000000  zbývající čas platnosti (12sec)
m:2.000000   stav linky:
 2 linka OK
 1 jeden paket nebyl potvrzen ACK na retranslačním kanálu
 0 dva a více paketů nedostalo ACK, přechod na záložní sadu tabulek
 -1 neznámý stav linky

Tabulka může být generována automaticky každou sekundu a odesílána na monitorovací systémový kanál číslo 1 (menu ise1). Generování se zapíná povelem DGeuSn. Pozor na přetížení RFC při přenosu monitoringu rádiem.

Stav linky je posuzován podle potvrzení ACK na retranslačním kanálu. V případě, že je tímto kanálem ethernet s vypnutým potvrzováním a tedy nepřichází ACK, použijeme režim NEXT HOP+KEEPS. V menu DGe zvolíme:

Dynamic routing: Globals
m(o)de:NEXT HOP+KEEPS   ...režim Next Hop+Keeps
validity (t)imeout:120sec
(N)id:1

Nyní vypadají keep pakety takto:

13:28:38.034|690F0002 690F0001|690F0002 690F0001|0EE RFTX   2 94 5dat 0
0001
13:28:38.074|690F0001 690F0002|         |0EE*30~ 71  0*06 ack
13:28:38.113|690F0001 690F0002|690F0001 690F0002|1A7*29* 71  2*94 5dat 0
8001
13:28:38.113|690F0002 690F0001|         |1A7 RFTX   0 06 ack

Na každý keep paket (s daty 0001) je vyslána z protějšího nódu odpověď (s daty 8001). Podle této odpovědi je vyhodnocován stav linky i v případě, že nepřichází ACK.

Nódy v režimu Next Hop mohou být dále řetězeny. V následujícím příkladu probíhá přenos dat mezi nódy 01 a 06. Výpadek některého z nódů 02,03,04,05 je automaticky nahrazen záložní linkou.

      Tl1: 06>04   Tl1: 01>02  hlavní tabulka
      Tl2: 06>05   Tl2: 01>03 záložní tabulka

          02 . . . . . . 04
 Tl1: 04>02   .  .      .  .   Tl1: 01>04
   05>02  .    .    .    .     02>04
   06>02 .      .  .      .    03>04
  ------ 01       .       06 ------
 Tl2: 04>03 .      .  .      . Tl1: 01>05
   05>03  .    .    .    .     02>05
   06>03   .  .      .  .      03>05
          03 . . . . . . 05

      Tl1: 06>04   Tl1: 01>02  hlavní tabulka
      Tl2: 06>05   Tl2: 01>03 záložní tabulka

Pravidla pro tvorbu sítě na příkladu:

          02
         .   .
       .      .
    ---- 01       04 ----
       .      .
         .   . 
          03
 • nód 01 volí mezi hlavní (02) a záložní (03) trasou.

 • test spojení a volba se týká jen nejbližšího kroku (next hop).

 • volba trasy hlavní/záložní probíhá podle odezvy ACK na předchozí keep nebo datové pakety.

 • trasa v opačném směru musí být vyhodnocována a přepínána jiným nódem, který má možnost volby mezi dvěma trasami. Zde je to nód 04, v předchozím složitějším příkladu nódy 04,05,06.

 • porucha na trase musí být detekována z obou stran aby byly přepnuty oba směry na náhradní trasu. Zde při vypnutí CU 02 výpadek zaznamená nód 01 i 04 a oba přepnou na záložní směr přes 03.

 • není vhodné kombinovat různá média. Například při spoji mezi CU 01 a CU 02 drátovou linkou bude porucha CU 02 správně detekována jen při vypnutí celé stanice 02. Pokud se přeruší jen jeden z kanálů (SCC nebo RFC), pak nebude porucha z druhé strany zjištěna a záložní linka bude přepnuta jen v jednom směru. V opačném směru pak spojení zůstane přerušeno.

 • podobně není vhodné řadit více CU za sebou bez větvení:

           02 . . 04
          .      .
         .        .
      ---- 01         06 ----
         .        .
          .      . 
           03 . . 05

  V případě výpadku některé ze stanic 02,03,04,05 je trasa přepnuta jen jednou z koncových stanic 01 nebo 06 a není zajištěn obousměrný přenos.

 • při přepnutí na záložní sadu routingových tabulek se přepíná celá sada g,n,w,l. Je třeba vyplnit všechny tabulky i v záložní sadě, pokud jsou použity v routingu.

 • přepnutí na záložní trasu nastane až po vyhodnocení ztráty dvou paketů. Tyto nejsou doručeny do koncové stanice.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.