Tunel MORSE-MORSE

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/tunnel.html

Verze pro tisk

4. Tunel MORSE-MORSE

Tunel MORSE-MORSE (TMM) se konfiguruje pomocí kanálu „Network Agent“ (NAG). Tento kanál se z hlediska konfigurace chová podobně jako SCC, nemá však fyzický výstup. Paket po vstupu do NAG je patřičně upraven a pak jedním z jeho výstupů „retranslation“ nebo „user+service“ odeslán do některého nódu v rámci své CU.

Funkce Network Agenta:

Přichází-li z nódu ze síťového výstupu N do NAG retranslační paket, pak je celý zabalen do servisního paketu a opatřen novými adresami.

 • Adresa dst je odvozena z původní adresy dst. Tam, kde jsou v masce „GPe0ptm“ jedničkové bity, je původní adresa dst zachována. V bitech, kde je maska nulová, jsou její bity nahrazeny příslušnými hodnotami z parametru addr. „GPe0pta“.

 • Adresa src je převzata z nódu, ke kterému je připojen „service“ výstup NAG.

 • Typ takto sestaveného paketu je „service“, tedy 12 nebo 92.

 • Servisní výstup NAG je připojen ke vhodnému nódu, ze kterého pak tento paket putuje sítí MORSE na adresu dst.

Následující příklad byl monitorován v CU podle levého schématu uvedeného níže:

Monitoring: source 690F8000|3.
CNI mon   |toa   frm   |dst   src   |     size|TT N
16:05:15.618|690F2001 690F8002|690F2001 690A0100|G00I  IN  2N09 1dat
AAAA
16:05:15.619|         |690F1001 690F8000|G00I  OUT  12| 92 5serv
0129 690F 2001 690A 0100 AAAA

V cílovém nódu je paket oddělen od ostatních „user“ paketů a výstupem „service“ pokračuje do NAG. Zde je z tohoto servisního paketu vybalen původní retranslační paket a je vyslán z NAG výstupem „ret“ do vhodného nódu. Odtud pokračuje sítí MORSE běžným způsobem.

Příklad byl monitorován v CU podle schématu vpravo:

16:05:12.850|         |690F1001 690F8000|G00I  IN  12|_92 5serv
0129 690F 2001 690A 0100 AAAA
16:05:12.850|690F1001 690F8000|690F2001 690A0100|G00I  OUT  2n09 1dat
AAAA

Příklad složení paketu NAG: 0129 690F 2001 690A 0100 AAAA

0129

hlavička

690F 2001

dst adresa původního paketu

690A 0100

src adresa původního paketu

AAAA

data původního paketu

Parametry NAG:

Z Main menu povelem GPe:

Nag:
 id |typ|subt| addr | mask |
(0) 0001 0000 00001000 FFFF0FFF 
(1) 0000 0000 00000000 00000000 

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Zvolíme některý ze dvou NAG a vložíme typ TMM:

Ott

Vrátíme se do menu „GPe“ a vložíme parametry:

Opt

Tunnel Morse-Morse parameters:
(s)ubt:0000
(a)ddr:00001000
(m)ask:FFFF0FFF
(q)uit
>>

Význam parametrů:

(m)ask

označuje, které části adresy dst budou převzaty do adresy servisního paketu

(a)ddr

určuje, čím budou vynechané části nahrazeny

(s)ubt

rezervní položka

4.1. Aplikace TMM v mobilní síti

Mobilní síť je schopna předávat pakety mezi Centrálou a Mobilkou. Trasu však nelze běžnými postupy routingu prodloužit na straně Centrály ani Mobilky. V těchto případech využijeme Network Agenta a konfigurujeme Tunel Morse-Morse skrz mobilní síť.

Příklad konfigurace navazuje na dříve uvedený příklad mobilního spojení, který je doplněn o konfiguraci TMM. Průchod paketu z dohledového centra 690A0100 tunelem TMM do nódu 690F4001 v Mobilce a zpět:

u S02  690A0100  R01 
31/ 68 690F8000   - 
  -  690F8002  G00 
 G00  690F2001   - 
  -  690F4001  serd 

 serd  690F4001   - 
  -  690F2001  G00 
 G00  690F8000  R01 
30/ 75 690A0100 u S02 
690F4001h>

Paket prochází úsek z 690A0100 do 690F8002 pomocí routingových tabulek. Zde vstoupí do tunelu, kterým je jako servisní paket přenesen mobilním úsekem. Tato část trasy není ve výpisu zobrazena, chová se jako vložený blok. Od 690F2001 do 690F4001 pokračuje opět podle routingových tabulek.

Poznámky ke konfiguraci:

 • V Centru a v Mobilce je přidán pomocný nód, jehož síťový výstup směřuje do NAG. Tento nód je začátkem tunelu.

 • Nód na začátku tunelu nemá routingové tabulky pro směr „do tunelu“, proto všechny pakety pošle na svůj výstup „N“ a tim do NAG. Retranslační paket, který takto přichází do tunelu je v NAG zabalen, což je naznačeno poznámkou „pack“. Z NAG pak zabalený paket odchází jako servisní, výstup je opět označen „pack“.

 • Maska a adresa v menu GPe0pt jsou voleny tak, aby NAG vytvořil adresu dst směřující na nód s výstupem „s“ připojeným do protějšího NAG.

 • V Centrále je 4. znak adresy zprava nahrazen znakem 1, ostatní zůstávají. Tři nižší znaky adresy určují Mobilku, 4. znak rozlišuje další nódy připojené na tuto mobilku. V Mobilkách jsou tedy použity například adresy:

     Mobilka 1   Mobilka 2    Mobilka 3    Mobilka 4
     690F1001    690F1002    690F1003    690F1004
     690F2001    690F2002    690F2003    690F2004
     690F4001    690F4002    690F4003    690F4004
 • V Mobilce je do adresy dst vložena kompletní adresa 690F8002, na které končí tunely ze všech Mobilek.

 • Nódy, ve kterých končí tunel, jsou vybaveny routingovými tabulkami pro distribuci retranslačních paketů, které přišly z tunelu. Pro nód 690F2001 je to Tw2 a pro nód 690F8002 je to Tn2.

 • Další routingové tabulky slouží k odeslání paketů na začátek tunelu. Pro nód 690F4001 jsou to Tw4 a Tn4, pro nód 690F8000 položky 10, 20, 40 v Tw1.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.