Telefon v MORSE

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/phone.html

Verze pro tisk

5. Telefon v MORSE

Telefonní síť se v systému MORSE objevuje v několika souvislostech:

5.1. Propojení dvou PLC po síti MORSE

Používá se s protokolem Hayes jako alternativa telefonních modemů a telefonní sítě.

Přímé spojení dvou PLC

Spojení přes telefonní síť a telefonní modemy TM

Spojení dvou PLC po síti MORSE

Blok CU-MORSE síť-CU se z pohledu PLC chová stejně jako blok TM-telefonní síť-TM a nahrazuje linku mezi oběma PLC. Data jsou sítí MORSE přenášena paketově na rozdíl od spojovaného přenosu telefonní sítí. Podrobněji viz Protokol HAYES pro MORSE.

5.2. Spojení mezi dvěma CU po telefonní síti

Využívá se pro servisní zásah do CU, která je mimo dosah sítě MORSE.

Přímé spojení dvou CU

Spojení přes telefonní síť a telefonní modemy TM

Servisní spojení dvou CU přes telefonní síť

CU s protokoly MARS-A mohou takto komunikovat pomocí telefonních modemů přes telefonní síť. Využívá se pro občasný servisní zásah. Použití telefonní linky není vhodné pro běžný přenos dat. Podrobněji v popisu protokolu MARS-A, kapitola Spojení přes telefonní nebo GSM modem.


5.3. Datový přenos přes síť GPRS

MG100 je komunikační jednotka MORSE, která místo standardního rádiového dílu používá GPRS modul. Přenáší data po síti mobilních telefonů GSM. Podrobněji viz popis GPRS modem MG100.

5.4. Servisní kabel – vzdálený přístup

Spojení mezi PC a CU servisním kabelem

Standardní spojení mezi Setrem a CU používané pro konfiguraci CU.

Spojení mezi PC a vzdálenou CU přes síť MORSE

Používá se pro servisní přístup do vzdálené, nenakonfigurované CU2 pomocí CU1, která je přístupná routingem MORSE. Podrobněji v příručce Jak na MORSE, kapitola Lokální mód.

Spojení mezi PC a vzdálenou CU přes telefonní síť

Používá se pro servisní přístup do vzdálené, nenakonfigurované CU pomocí telefonního modemu. Vzdálená CU může být ve stavu default, jediný nutný parametr je (R)emote dial-up v protokolu MARS-A. Podrobněji v popisu protokolu MARS-A, kapitola Přístup (R)emote dial-up.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.