Lokální mód

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/local.html

Verze pro tisk

6. Lokální mód

Slouží ke spojení z dostupné (lokální nebo vzdálené) CU s adresou například xxxxxx0A do jiné CU xxxxxxxx připojené přes SCC a MARS-A (nebo přes telefonní modem a MARS-A). Používá se v případech, kdy je nenakonfigurovaná CU xxxxxxxx nedostupná avšak je možno ji prostřednictvím pomocníka připojit k SCC stanice xxxxxx0A.

Lokální mód protokolu MARS-A

Obr. 6.1: Lokální mód protokolu MARS-A

Podmínkou je propojit CU xxxxxx0A a CU xxxxxxxx sériovým kříženým kabelem (rx,tx,GND) mezi porty, kde je MARS-A. Pokud jsou v xxxxxxxx nastaveny jiné protokoly, než MARS-A, je možné připojit port na xxxxxx0A přes křížený kabel do servisní šňůry a tu pak do servisního konektoru na xxxxxxxx. Pak se MARS-A nastaví automaticky. Na adrese xxxxxxxx nezáleží.

V CU xxxxxx0A připravíme linkový výstup do zvoleného SCC včetně routingové tabulky:

Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0049C067   - S00| - R00|0 0 0 0| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F000A  S00 S00|S03 R01|1 0 0 0| 15 SERV OFF 304 30

V tabulce i v tabulkách na trase do xxxxxx0A připravíme cestu na smyšlenou adresu v xxxxxxxx, zde na 0B:

Local retab. No 1
0B to:0A 
690F000Ah>

V xxxxxx0A v menu SIe směrujeme user výstup zvoleného SCC na nód xxxxxx0A a odstraníme převod adres:

(3) 0  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE

V xxxxxx0A v menu SPe vložíme parameter MARS-A (l)oc:ON, to je lokální mód:

MARS-A parameters:
(a):1000ms (r):5 (c)rc:OFF (G)SM:0 no traffic t(i)meout:0sec
(t)el.:          
Opposite retranslation address:00000000
(l)oc:ON loc (s)ource:00000000
(R)emote Access:OFF
(q)uit
690F000Ah>

Napíšeme !h0B Enter a pošleme sts nebo jiný povel setru, ne však ! Enter. Dostaneme odpověď z 0B, ve které je uvedena jako source 0A.

Příklad – z adresy 690F0001 máme řádné spojení do 690F000A a odtud voláme lokálním módem do 690F000B:

690F000Ah>

u S00  690F0001  R01 
29/ 72 690F000A  serd 

 serd  690F000A  R01 
30/ 72 690F0001 u S00 
690F000Ah>!hb

690F000Bh>sts

690F000Bh>2906
690F000Ah>

Nyní připravíme v xxxxxx0B požadovanou konfiguraci včetně adresy, která dosud mohla být libovolná.

Pokud chceme pokračovat ve spojení retranslací přes SCC, pak i v xxxxxx0A doplníme konfiguraci o retr. výstup z SCC do nódu:

(3) 1  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE

Vypneme lokální mód v CU xxxxxx0A v menu SPe 3t : (l)oc:OFF

Pokud jsme doplnili v cílovém CU konfiguraci pro retranslaci do SCC, můžeme pokračovat běžným retranslačním módem:

690F000Bh>

u S00  690F0001  R01 
29/ 71 690F000A  S03 
 S02  690F000B  serd 

 serd  690F000B  S02 
 S03  690F000A  R01 
29/ 71 690F0001 u S00 
690F000Bh>

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.