Čas v MORSE

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/time.html

Verze pro tisk

8. Čas v MORSE

8.1. GMT a lokální čas

Čas v MORSE CU se objevuje ve více podobách:

 • GMT — v tomto tvaru jsou záznamy v CU ukládány a předávány

 • Lokální čas — čas GMT upravený o časové pásmo CU a o letní čas

 • Čas operátora — čas GMT upravený o časové pásmo PC

 • Čas PC — čas PC včetně časového pásma a letního času PC

 • Uptime — počet sec od startu CU

Jednotlivé časy se vyskytují v těchto menu:

 • GMT

  • (s)ervice (s)tatus

  • (E)vent log

  • v protokolech jako Mars-A, Modbus, IEC, MAS

 • Lokální čas

  • (s)ervice (s)tatus

  • (s)ervice (t)ime

  • v protokolech jako Mars-A, Modbus, IEC, MAS

 • Čas operátora

  • d(i)ag (M)onitoring

  • d(i)ag stat (l)ogs

 • Čas PC

  • start Setru

  • Alt+P, společně s parametry Setru

 • Uptime

  • (s)ervice (s)tatus

  • (s)ervice (t)ime (s)econds

  • d(i)ag (t)ests stat. (t)est

Základní orientaci v čase poskytuje menu (s)ervice unit (s)tatus, které mimo dalších údajů obsahuje lokální čas, uptime, GMT a záznam o posledním zápisu času do CU:

 local time:2007-11-21 07:53:12 LOC; uptime:4944 sec
  day time:2007-11-21 06:53:12 GMT; log write at:86400
last update:2007-11-21 06:44:23 GMT

V době platnosti letního času je zde poznámka „daylight savings“:

 local time:2007-05-01 08:00:53 LOC/daylight savings; uptime:5405 sec
  day time:2007-05-01 06:00:53 GMT; log write at:86400

Přehled časů a jejich uplatnění:

8.2. Vložení lokálního času

Zápis lokálního času LOC provedeme v menu (s)ervice (t)ime.

Time:
(d)ay time  (s)econds
set (n)ew time
dat(e) set ne(w) date

Nový lokální čas vložený povely „stw“ a „std“ je opraven podle dále uvedeného vztahu o DI(F)F a DST a takto získaný čas GMT je pak udržován ve vnitřních hodinách CU.

Pokud zde vložíme datum, které mění údaj roku, pak je nutno provést restart CU (sgB) nebo v menu „Ue“ provést (I)nit a (S)ync nebo vyčkat půlnoci, kdy se rok aktualizuje automaticky.

8.3. Letní čas

GMT a lokální čas jsou vázány vztahem:

GMT + DI(F)F + DST = LOC
GMT

světový čas udržovaný v hodinách CU

DI(F)F

posun podle zeměpisného pásma, např. pro střední Evropu 3600 s

DST

posun o 1 hodinu v období letního času (daylight savings)

LOC

lokální čas nastavený v menu (s)ervice (t)ime

Hodnoty DI(F)F a DST se ovládají z menu (U)nit (e)dit, které obsahuje mimo jiné:

Time (Z)one for DST:EU Time zone DI(F)F:3600sec 
Summer time (all to zero - off):
start (1)month:3 (2)day:30
end  (3)month:10 (4)day:26

V tomto menu volbou (Z)one (E)U zapneme automatické použití letního času DST včetně každoročního automatického nastavení správného data počátku a konce DST. V tomto případě je položka „obsolete(<605) Time (z)one“ neplatná.

Naopak volbou (Z)one (N)ONE přejdeme do manuálního režimu, kde volbou položek (1), (2), (3), (4) zvolíme pevné datum počátku a konce DST. Pokud zde vložíme nuly, je zapínání letního času vyřazeno.

Příklad přechodu na letní čas.

Vložíme čas obsahující například rok 2004:

stw01.01.2004

V menu „Ue“ nastavíme automatickou volbu data pro letní čas (EU), lokální časový posun 3600sec a provedeme Init a Sync:

Ue Enter 
Time (Z)one for DST:EU Time zone DI(F)F:3600sec 
I Enter
S Enter

Pak v menu „Ue“ můžeme číst data počátku a konce letního času:

Time (Z)one for DST:EU Time zone DI(F)F:3600sec 
Summer time (all to zero - off):
start (1)month:3 (2)day:28
end  (3)month:10 (4)day:31

Vložíme datum a čas těsně před koncem platnosti zimního času:

stw28.03.2004
stn01:59:00

Nyní opakovaným voláním menu „ss“ sledujeme přechod na letní čas:

local time:2004-03-28 01:59:08 LOC; secs from cold start:19396
 day time:2004-03-28 00:59:08 GMT; log write at:105469

local time:2004-03-28 01:59:58 LOC; secs from cold start:19446
 day time:2004-03-28 00:59:58 GMT; log write at:105469

local time:2004-03-28 03:00:02 LOC/daylight savings; secs from cold 
 day time:2004-03-28 01:00:02 GMT; log write at:105469

Přechod nastal v 01:00:00 GMT, kdy se rozdíl mezi lokálním časem a GMT zvětšil o 1 hodinu.

Pokud bychom chtěli sledovat podobně přechod z letního na zimní čas, museli bychom nastavit datum 31.10.2004, lokální čas 01:59:00 a vyčkat 61 minut, až lokální čas dosáhne 03:00:00 (to je 01:00:00 GMT). Pak se lokální čas vrátí na 02:00:01 (to je 01:00:01 GMT).

8.4. Synchronizace času v systému MORSE

Zdrojem přesného času může být:

 • přijímač časových značek DCF

 • přijímač systému GPS

 • sw WALRUS běžící na linuxovém počítači

 • uživatelské protokoly MARS-A, MODBUS, MAS, IEC 870-5-2(L&G) a další

 • čas lze vložit i manuálně z menu (s)ervice (t)ime

Synchronizace času mezi sousedními CU je možno nastavit v menu „Ue“:

Time sync:
 (i)n:1 Sr(c):690F5501 (p)eriod:3600
(O)ut:0 ds(t):00000000 p(e)riod:0

Údaj o čase je možno periodicky přebírat od sousední CU (1.řádek) nebo předávat na jinou CU (2.řádek). První způsob umožňuje synchronizovat více stanic z jednoho zdroje.

Službu provádí nód určený volbou (i)n nebo (O)ut, časový údaj je vyžádán od CU Sr(c) nebo odesílán na CU ds(t), synchronizace se opakuje s periodou (p)eriod nebo p(e)riod. Zápisem periody (v sekundách) se příslušný režim aktivuje.

Zdrojovou nebo cílovou adresu je nutno volit jako přímo dostupnou adresu, tedy bez retranslace. Přesnost synchronizace je v jednotkách milisekund.

Při synchronizaci se předává čas GMT, v synchronizované CU se pak odvodí lokální čas podle menu Ue.

8.5. Minutový impuls v CU

Minutový impuls je signál generovaný CU každou celou minutu po dobu 1 sekundy. Signál je generován pouze v případě, že v menu Communication unit je zapnuta funkce (M)INP:ON

Communication unit:
service (d)est:00000000 (N):0
(U)cc limit:130 * 0.1V (h)yst.:2 * 0.1V
(s)tatus:0000 (P)SWD:OFF (L)OGW:OFF (M)INP:ON

Impuls se generuje na následujících pinech:

typ modemunázev pinučíslo pinuportSW
MR25X do HW verze 11RxC35SCC2od verze 630
MR25XS do HW verze 11RxC + CD35 + 13SCC2od verze 630
MR25X HW verze 12 a vyššíCD13SCC2od verze 630
MR400 a MR900, konektor CannonCD1(RS232)SCC0od verze 714

Poznámka – minutový impuls generován pouze v celou minutu. Pokud dojde ke změně času v CU, bude první prodleva mezi impulsy zkrácena či natažena úměrně ke změně času, například:

 • aktuální čas v CU: 10:00:30

 • od začátku posledního minutového impulsu uběhlo 30 sekund

 • čas v CU je změněn na: 11:11:10

 • do začátku nového impulsu zbývá 50 sekund

 • v takovém případě bude prodleva mezi impulsy 50+30 = 80 sekund

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.