RSS mapa

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/mapa-RSS.html

Verze pro tisk

7. RSS mapa

Tato vrstva slouží pro studium pokrytí terénu signálem pro mobilní stanice, nazývaných zde mobilky. Předpokladem je připojení k databázi, kde se shromažďují data o provozu mobilek. Pro práci s mapou RSS (Received Signal Strength = síla přijatého signálu) se používá samostatná vrstva v menu Zobrazit>Mapové vrstvy. Označíme vrstvu RSS jako aktivní. Klepnutím na ikonu Rss otevřeme seznam mobilek v databázi. Po výběru jedné z nich se otevře menu pro výběr časového intervalu stejné, jako při nastavení alarmů. V režimu Rss se na liště vpravo dole objeví zpráva: <RSS> adr.mobilky (počet bodů):databáze@název.serveru [uživatel]

7.1. Menu RSS mapa

Menu obsahuje tyto nové možnosti:

  • Interval Rss – nastavení počátečního a koncového času záznamů z databáze

  • Interval Rss Min/Max – krajní časové body obsažené v databázi

  • Záznamy Rss – výpis obsahu databáze pro zvolený časový interval

7.2. Konfigurace editoru pro Rss mapy

Povelem RSS mapa>Konfigurovat vrstvu nebo Ctrl+E dostaneme tyto nabídky:

ElementRss barvaDQ barvaBarva bázeRůzné
ikona velik00báze 1násobitel
ikona vidit7010báze 2 
text typ8015báze 3text barva
text vidit9020 text průhled
htext typ10025 text velik
htext vid11028  
src col12030  
  • Ve sloupku Element nastavujeme velikost a viditelnost ikony, viditelnost horního a dolního textu. Jako typ textu můžeme volit číselnou hodnotu Rss nebo DQ nebo adresu aktuální bázové stanice. Src col dává na výběr podle kterého parametru bude nastavena barva značky – podle hodnoty Rss nebo DQ nebo podle adresy bázové stanice. Při volbě „none“ budou značky černé.

  • Menu Rss barva definuje pásma Rss a barvy, které je reprezentují v mapě Rss. Je možno měnit počet pásem povely + a , hraniční hodnoty Rss (dvojklikem na hodnotu) i barvu (dvojklikem na barvu).

  • Menu DQ barva definuje podobně pásma DQ (Data Quality) a jejich barvy.

  • Menu Barva báze umožňuje vložit seznam použitých bázovek a definovat k nim příslušné barvy. Editace zde začíná přidáním prázdného řádku povelem +.

  • Menu Různé obsahuje známé společné parametry pro velikost a viditelnost značek.

7.3. Kontextové menu Rss mapy

Klepnutím na Rss značku získáme stručnou zprávu se základními parametry bodu (adresa mobilky, Rss, DQ, adresa bázovky přes kterou je mobilka dosažitelná). Volba údaje elementu poskytne celou sadu informací k danému bodu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.