Mapa mobilky

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/mapa-mobilky.html

Verze pro tisk

8. Mapa mobilky

Zachycuje trasu mobilky podle záznamu uloženého v databázi. Vložení vrstvy Log pomocí ikony Log v menu Zobrazit>Mapové vrstvy probíhá podobně jako vložení vrstvy Rss.

8.1. Menu Mapa mobilky

obsahuje novou položku:

  • Záznamy mobilky – výpis obsahu databáze pro zvolený časový interval

8.2. Konfigurace editoru pro Mapu mobilky

Povelem Mapa mobilky>Konfigurovat vrstvu nebo Ctrl+E dostaneme tyto nabídky:

ElementRůzné
velikost ikonynásobitel
viditelnost ikony 
barva ikony 
tloušťka spoje 
barva spoje 
typ čáry 
typ textubarva pozadí textů
viditelnost textuprůhlednost pozadí textů
typ horního textuvelikost textů
viditelnost horního textu 

Význam parametrů je podobný, jako pro editor Rss. Nové jsou parametry pro barvu ikony a pro tloušťku, barvu a typ spojovací linky.

8.3. Kontextové menu Mapa mobilky

Klepnutím na značku Log získáme menu s výpisem základních informací o bodu (adresa, rychlost a azimut přesunu od předchozího bodu, nadmořská výška). Volbou údaje elementu získáme výpis všech informací k tomuto bodu. Směr pohybu – úsečka mezi dvěma značkami představuje pohyb od okraje výchozího do středu cílového kolečka. Časové intervaly pro všechna zobrazení lze číst a editovat také ve společném menu Nastavení>Konfigurace programu>Intervaly.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.