Poloha mobilky

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/mapa-poloha.html

Verze pro tisk

9. Poloha mobilky

Zachycuje okamžitou polohu mobilky doplněnou o několik předchozích poloh. Vložení vrstvy Loc provedeme pomocí ikony Loc v menu Zobrazit>Mapové vrstvy.

9.1. Menu Mapa mobilky

Nabízí novou položku:

  • Záznamy mobilky – v tabulce jsou uvedena data pro zobrazené polohy mobilky

9.2. Konfigurace editoru pro Polohu mobilky

Povelem Poloha mobilky>Konfigurovat vrstvu nebo Ctrl+E dostaneme tyto nabídky:

ElementRůzné
velikost ikonynásobitel
viditelnost ikony 
barva ikony 
barva poslední pozice 
tloušťka spoje 
barva spoje 
typ čáry 
typ textubarva pozadí textů
viditelnost textuprůhlednost textů
typ horního textuvelikost textů
viditelnost horního textupočet zobrazených pozic

Význam parametrů je podobný, jako pro editor Log. Přibyly parametry pro barvu poslední pozice mobilky a počet posledních zobrazených pozic.

9.3. Kontextové menu Poloha mobilky

Obsahuje pouze umístění kurzorů a základní údaje o elementu.. Aktualizace polohy je podobná jako u alarmů. Jednotlivě povelem Nastavení>Alarm>Obnovit alarmy nebo automaticky Nastavení>Alarm>Periodické občerstvování alarmů.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.