Rejstřík

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/ix01.html

Verze pro tisk

Rejstřík

B

bodové mapy, Bodové mapy
Bus, Menu Topologie

C

cron, Funkce démonů
CU, Communication Unit, Konfigurace Editoru

D

databáze, Ovládací menu, Databáze
databáze hlavní, Databáze
databáze pro logy, Databáze
datové zdroje, Datové zdroje
démon alarmový, Funkce démonů
démon statistický, Funkce démonů
démoni, Funkce démonů, Démoni – definování a spouštění
digitální model, Kontextové menu a řez terénem
dim, Konfigurace Editoru
dimA offset, Konfigurace Editoru

G

geografické souřadnice, Geografické a Logické souřadnice

H

hokus.rrm, Kontextové menu
horní text, Konfigurace Editoru

K

konfigurace editoru, Konfigurace Editoru
konfigurace, upload, Konfigurace
kresli kružnici, Kontextová menu
Kurzor, Menu Topologie
kurzor, Mapy – úvod
kurzor A, Kontextové menu, Kontextové menu a řez terénem

M

Místo, Geografické a Logické souřadnice, Menu Topologie
mobilka, mapa, Mapa mobilky
mobilka, poloha, Poloha mobilky
měřítko zobrazení, Mapy – úvod

N

nástrojová lišta, Popis programu Ranec
Nód, Menu Topologie
nód, barva, Zobrazení alarmů

O

oblast zájmu ROI, Mapy – úvod
offset From, Zobrazení alarmů
offset To, Zobrazení alarmů

P

Plocha, Menu Topologie
pokrytí signálem, Kontextové menu a řez terénem
posun prvků, Geografické a Logické souřadnice
povelová lišta, Popis programu Ranec
profil, digitální model, Kontextové menu a řez terénem
profil, vrstevnice, Kontextové menu a řez terénem
prvky sítě, Menu Topologie
přesun v GEO, Konfigurace Editoru
přiblížit vše, Mapy – úvod
přidat do výběru, Kontextová menu
přidat prvek, Kontextová menu
přihlášení, Ovládací menu

R

Ranec, Úvod
ranec.cnp, Úvod
ranec.exe, Úvod
rastr, Ovládací menu, Geografické a Logické souřadnice
rastrové mapy, Rastrové mapy
region of interest, Mapy – úvod
relativní umístění, Konfigurace Editoru
rss, Přepínání pracovních režimů
rss barva, Konfigurace editoru pro Rss mapy
rss mapa, RSS mapa

S

setr, Setr v systému Ranec
setřídit, Kontextová menu
seznam mapových vrstev, Přepínání pracovních režimů
Síť, Menu Topologie
síť, kreslení, Nástroje pro kreslení sítě
souřadné systémy, Mapy – úvod
souřadnice, Kontextová menu
synchronizace času, Stav synchronizace času

T

tabulka, kontextové menu, Kontextová menu
Text, Menu Topologie

U

uchytit na rastr, Kontextová menu
umístit mapu, Kontextové menu
umisťovací soubor, Rastrové mapy

V

vektorové mapy, Vektorové mapy
vrstva aktivní, Přepínání pracovních režimů, Kontextové menu a řez terénem
vrstva viditelná, Přepínání pracovních režimů
vrstva vybraná, Kontextové menu a řez terénem
vstoupit do podsítě, Kontextová menu
Výběr objektů, Geografické a Logické souřadnice
výběr prvků, Kontextová menu
výběr prvků automatický, Konfigurace Editoru
výška stožáru, Formát mapy
vzdálenost, Kontextová menu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.