Popis programu Ranec

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/menu.html

Verze pro tisk

2. Popis programu Ranec

Uspořádání pracovní plochy

Na horním okraji jsou povelová a nástrojová lišta ze kterých lze spustit část povelů. Druhá část je spouštěna z kontextového menu po klepnutí pravým tlačítkem myši na grafické symboly sítě. Pro některé povely je v menu uvedena klávesová zkratka. V dolní části plochy je vypínatelné okno konzoly, kde jsou vypisovány zprávy o postupu práce. Na dolním okraji vlevo jsou vypisovány údaje o souřadnicích, vpravo o zobrazené síti a databázi.

2.1. Ovládací menu

Na povelové liště jsou uspořádána základní ovládací menu. Poslední z nich se mění podle aktuálně zvolené pracovní vrstvy, viz odstavec 2.2 – „Přepínání pracovních režimů“. Nejvíce používané povely jsou zopakovány jako ikony na nástrojové liště. Přehled ovládacích menu a jejich položek:

Menu Systém

Obr. 2.1: Menu Systém

Systém

 • Přihlášení – připojení Rance k databázi, viz 4.1 – „Databáze“.

 • Ulož konfiuraci – uloží konfiguraci do souboru ranec.cnp

 • Ulož aktuální konfiguraci jako – uloží konfiguraci pod jiným jménem

 • Tisk – tiskne aktivní plochu obrazovky.

 • O aplikaci – zde je uvedena verze Rance, např. 5.1.0.1

 • Konec – ukončí aplikaci Ranec.

Zobrazit

Menu Zobrazit

Obr. 2.2: Menu Zobrazit

 • Zobrazit – volba zobrazení nástrojové lišty s ikonami a konzoly se zprávami o práci programu.

 • Vyber souřadný systém – volba mezi WGS84 a jiným souřadným systémem, viz 3.1 – „Mapy – úvod“.

 • Definovat ROI – práce s oblastí zájmu (Region of interest), viz 3.1 – „Mapy – úvod“.

 • Mapové vrstvy – přepínání pracovního režimu, viz 2.2 – „Přepínání pracovních režimů“.

 • Přiblížit všechny vrstvy – nastaví takové měřítko, aby byly viditelné všechny vrstvy pracovní plochy označené jako viditelné.

 • Zobraz rastr – zapne vykreslení rastru, viz 4.4 – „Geografické a Logické souřadnice“.

 • Schovat kurzory – zruší značky kurzorů, které jsou vytvářeny k různým účelům.

 • Obnovit – aktualizuje barevnou indikaci dostupnosti jednotlivých nódů.

Nastavení

Menu Nastavení

Obr. 2.3: Menu Nastavení

 • Alarm

 • Databáze

  • Informace o databázi – název databáze, databáze logů, jméno serveru a uživatele.

  • Vyber hlavní databázi – volba databáze pro topologii.

  • Výběr databáze pro logy – volba databáze logů.

  • Zapamatovat si heslo – pomůcka pro přihlašování.

  • Privilegia – změny hesla, přístup pro nového uživatele.

  • Ladění – pro vývojové účely.

 • Konfigurace programu…Ctrl+W

  Konfigurace programu... Ctrl+W

  Obr. 2.4: Konfigurace programu… Ctrl+W

  • Různé

   • přihlášení při startu – pouze v Linuxu

   • Language selection – volba jazykového prostředí po instalaci, vyžaduje následný restart Rance. Po volbě Czech je vytvořen soubor ranec.mo (zkopírováním souboru cs.mo). Pro návrat k verzi English je třeba soubor ranec.mo smazat.

   • verbose – množství systémových hlášení, základní nastavení je 0

   • consPos – umístění informační konzoly (bottom = dole)

   • appVer – verze Rance, např. 6.0.0.12

  • Souřadný systém

  • Parametry alarmů – viz 6.6 – „Zobrazení alarmů“.

   • spustit alarm – při startu spustí periodické zjišťování stavu alarmů

   • perioda – perioda zjišťování stavu alarmů – krátká perioda zvyšuje zatížení sítě!

   • Obnovit alarmy při startu – při startu je zjištěn stav alarmů a jsou barevně označeny nódy

   • délka, offset – parametry pro historii alarmů

   • limit – max. počet alarmových záznamů přečtených z databáze

   • kontrola a timeout funkčnosti alarmového démona, viz 6.4 – „Funkce démonů“.

  • Parametry pro mobilky

   • stupRefresh – obnovení dat mobilek při startu

   • autoRefresh – pravidelné obnovování dat mobilek

   • mobHistFrom – délka záznamu mobilek čtená při startu z databáze

  • Připojení

   • netlType – přístup do sítě přes Ethernet nebo přes sériový port

   • addrMAS – přes tuto adresu se démoni připojují k síti MORSE

   • Port number – číslo portu

   • Baud rate – rychlost na portu

   • nettim – timeout pro přístup do sítě

  • Diagnostika – aplikace Setru, podrobněji v odstavci 2.3 – „Setr v systému Ranec“

   • utilsDir – adresář pro umístění Setru bez rozlišení verzí

   • checkVer – aktivace výběru verze Setru

   • utilsVerDir – adresář pro další verze Setru

   • utilsPref – prefix názvů adresářů

  • Zdroj dat – nastavení ZD, viz 4.2 – „Datové zdroje“.

  • Intervaly – časové intervaly pro:

   • zobrazení grafů alarmů a logů

   • generování linek mezi nódy

   • rozložení RSS

   • polohy mobilky

  • Kurzory – parametry pro kreslení vyměřovací kružnice kolem kurzoru, viz 5.3 – „Kontextová menu“, Kurzor

  • Barva alarmu – přiřazení barev k jednotlivým alarmovým stavům.

Alternativní menu

Toto menu se mění podle volby Zobrazit>Mapové vrstvy, práce s nimi je popsána v odkazovaných kapitolách:

2.2. Přepínání pracovních režimů

Povelem Zobrazit>Mapové vrstvy otevřeme okno Seznam mapových vrstev, kterým se mění další chování pracovní plochy. Okno obsahuje seznam použitých mapových a síťových vrstev různých typů:

Vrstvy se vykreslují a překrývají v pořadí od spodního řádku k vrchnímu. Pořadí vybrané vrstvy lze měnit šipkami Nahoru a Dolů. Ve sloupku viditelná jsou zatržením označeny zobrazené vrstvy, křížkem vrstvy neviditelné. Značka se přepíná dvojklikem nebo mezerníkem.

Ve sloupku aktivní musí být zatržena právě jedna značka. Podle takto zvoleného typu vrstvy (rvm, rrm, rsm, network, rss, log, loc) se pak mění nabídka povelové a nástrojové lišty a kontextová menu při klepnutí pravým tlačítkem myši do pracovní plochy. Soubor aktivní vrstvy se objeví také na spodním okraji obrazovky.

Vrstvy je možno přidávat ikonami:

Sítě

topologie sítě, konkrétní síť vložíme nebo ji vytvoříme v dalších krocích

Mapy

mapy rastrové, vektorové, bodové

Rss

mapa pokrytí signálem

Log

trasa pohybu mobilky

Loc

okamžitá poloha

Nové vrstvy lze přidávat také ikonou , označenou vrstvu lze odebrat ikonou .

Nejprve projdeme práci s mapami, pak se sítěmi a s mobilkami.

2.3. Setr v systému Ranec

Na nódech zakreslených na obrazovce Rance lze pracovat se Setrem. Tím získáváme bohaté možnosti diagnostických a konfiguračních zásahů v síti. Setr spustíme po klepnutí pravým tlačítkem myši na obraz nódu: Nód>Nástroje>Nód>Servisní terminál.

Pokud se po tomto povelu nespoustí Setr ale objeví se chybové hlášení, pak vypneme automatickou kontrolu verze Setru podle následujícího odstavce nebo připravíme příslušný adresář se Setrem.

Výběr verze Setru

Pro práci se Setrem je optimální, aby verze Setru byla shodná s verzí fw v CU. Od verze 6.0.0.12 je možno automaticky volit verzi Setru podle verze firmware volaného radiomodemu. Funkci lze zapnout či vypnout volbou Nastavení>Konfigurace>Diagnostika>check Ver.

Umístění utility Setr

Obr. 2.5: Umístění utility Setr

Parametr utilsDir označuje adresář, ve kterém se spouští Setr bez rozlišování verze. Parametr checkVer je přitom označen křížkem.

Je-li checkVer označen zatržením, pak se zjišťuje verze Setru. Po aplikaci povelu Nód>Nástroje>Nód>Servisní terminál je vyslán do cílové CU paket s dotazem na verzi firmware. Podle zjištěného hlavního modulu fw je definován adresář, ve kterém se hledá Setr pro komunikaci s CU:

 • první část adresy je určena parametrem utilsVerDir , zde je to C:\Racom

 • druhá část adresy je určena parametrem utilsPref , zde je to Utils-, tento parametr může být i prázdný

 • třetí část adresy je vytvořena z přijaté verze fw, například:

  verze of fwadresaumístění Setru
  7457.0.45.0C:\Racom\Utils-7.0.45.0\setr.exe
  10.0.90.010.0.90.0C:\Racom\Utils-10.0.90.0\setr.exe

Tyto adresáře je nutno připravit a umístit do nich příslušné verze Setru. Takto vybraný Setr je spuštěn a můžeme s ním pracovat s vybranou CU a podle potřeby i s dalšími. Při další komunikaci již verze není sledována.

Pokud spouštíme Setr na CU ke které chybí adresář se Setrem, pak se objeví chybové hlášení a Setr není spuštěn. Potom je možno zrušit zatržení u checkVer a vyzkoušet Setr z adresáře podle utilsDir.

Není nutné mít v každém z adresářů přesně odpovídající verzi Setru. Například Setr 745 bude dobře pracovat v adresářích Utils-7.0.30.0 i Utils-7.0.57.0. Není však vhodné takto směšovat Setr a firmware přes hranici mezi 7.79 a 8.11. Do adresáře je užitečné umístit se Setrem také k němu příslušný soubor VERSION.txt.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.