RÁDIOVÉ MODEMY

Licencovaná pásma VHF / UHF
SCADA řízení a monitoring

4G/3G ROUTERY

4G / 3G / 2G
SCADA monitoring

MIKROVLNNÉ SPOJE

10 / 11 / 17 / 18 / 24 GHz
Páteřní spoje, High speed last-mile

Naše strategie

RACOM je soukromá, zcela česká firma, zabývající se vývojem a výrobou zařízení pro bezdrátový přenos dat, zaměřuje se zejména na výrobky s nemasovou výrobou a s vysokou přidanou hodnotou. Naše výrobky tvoří vývojové trendy těchto specifických tržních segmentů…

industry_08

… Většinu vývoje a výroby jsme soustředili přímo na pracoviště firmy RACOM, abychom dlouhodobě udržovali vysokou technickou úroveň vývoje a zajistili plnou kontrolu kvality výroby. Ve firmě se snažíme vytvořit pro všechny zaměstnance příjemné a motivující pracovní prostředí s důrazem na dlouhodobě vyvážené vztahy. Zákazníkům poskytujeme podporu vyjímečné úrovně nejen před nákupem zařízení, ale také i později.

Vlastní vývoj a výroba

RACOM je skutečný výrobce, to znamená, že má i vlastní vývoj hardware a software všech vyráběných produktových řad: radiomodemů, GPRS/EDGE/UMTS routerů a mikrovlnných spojů. V případě potřeby není tedy problém komunikovat přímo s osobou zodpovědnou…

industry_07

…za příslušnou část výrobku. RACOM se snaží, aby maximální část výroby proběhla ve vlastní firmě. Má proto vlastní špičkově vybavené technologické centrum pro montáž SMD prvků i pro smíšenou montáž a také dobře vybavenou mechanickou výrobu. RACOM klade maximální důraz na kvalitu výroby. Všechny části výrobků procházejí několika úrovněmi kontrol a testů. Před výstupní kontrolou je každý výrobek podroben komplexnímu zátěžovému testu v klimatické komoře.

Reference

Tisíce výrobků všech produktových řad RACOMu jsou rozesety v desítkách zemí po celém světě, od rovníku k pólům. Naše zákazníky lze nalézt kdekoli – od vlád, např. Ministerstvo vnitra České republiky (PČR), přes velké globální společnosti jako jsou ABB, RWE, Siemens…

industry_05

…Telenor, až po lokální firmy a malé distribuční sítě. Rádiové modemy a GPRS/3G/4G routery se používají ve SCADA a telemetrických systémech pro vodní hospodářství, energetiku, těžbu ropy a zemního plynu i pro jejich distribuci. Přenášejí také data v sítích pro dispečerské řízení vozového parku, jako je např. městská hromadná doprava, železnice, taxislužba, stejně jako v transakčních sítích pro platební terminály, loterie apod. Mikrovlnné linky RACOM jsou zpravidla využity jako páteřní spoje rádiových datových sítí radiomodemů RACOM. Tyto vysokorychlostní point-to-point linky pracují jako bezdrátový bridge a mohou být použity poskytovateli internetu i jinými firmami na jejich páteřní sítě a nebo pro vysokorychlostní „last mile“ spoje.