Elektřina

EVN, Vietnam

Michal Čech

M!DGE
Distribuce el. energie
Ethernetové a sériové rozhraní
IPsec s centrem Vigor 3900
Subtropické klima
IEC101 a IEC104
Více než 100 bodů

CFE, Mexiko

Michal Čech

RipEX, 400 MHz
Distribuce elektrické energie
Masivní rušení na stožárech
Podzemní instalace
2x COM s DNP3 souběžně
Více než 6000 vzdálených bodů