Highlights

 • RipEX, RipEX2
 • Vodní hospodářství
 • Migrace sítí
 • Vícenásobné retranslace
 • Vlastní protokol, Modbus TCP, TCP/IP
 • Opto 22 EPIC & Allen Bradley RTUs

Opto Solutions a její sesterská společnost, Systems Integrator Perceptive Controls & Services se spolu s dalšími nedávno spojily pod hlavičkou UpT Reliability Solutions. Společně nabízí více než 135 let zkušeností a odborných znalostí a poskytují řešení na klíč napříč různými obory. Nyní jsou schopni dodávat projekty od počátku až po uvedení do provozu, což zákazníkům šetří čas, energii a peníze.

Jako příklad toho, co mohou UpT Reliability Solutions nabídnout je nedávná dodávka modernizace rádiových sítí pro tři samostatné vodárenské společnosti na středozápadě USA. Ve všech třech sítích fungovaly zastaralé modemy a selhávaly datové přenosySpolehlivost sítí byla ve všech případech výrazně omezená. To bylo obzvláště patrné na stanicích připojených přes více retranslací. Modernizace všech sítí byla řešena pomocí rádiových modemů RipEX a Migrace sítí od RACOMu.

Při vlastní migraci pracovaly starší rádio modemy a nové RipEXy paralelně na dvou frekvencích. Všichni uživatelé byli překvapeni, jak snadná je konfigurace RipEXu a jak hladce a automaticky modem zvládá všechny bezpečnostní funkce. Jeden ze zákazníků uvedl: „Jakákoliv RTU prostě funguje. Je to, jako by RTU byly fixně připojeny k počítači v kanceláři. Opravdu to funguje a jsem překvapen, jak to může být snadné! “

 • Portage, MI používá nová migrovaná síť 82 modemů RipEX. Využívá RTU Opto 22 EPIC CPU, které komunikují pomocí proprietárního efektivního protokolu vyvinutého společností Opto Solutions.
 • Union Township, MI má migrovaná síť 22 modemů RipEX2. RTU jsou také Opto 22 EPIC CPU, ale v této síti se používá komunikace přes protokol Modbus TCP.
 • Plainwell, MI využívá nová síť 12 modemů RipEX. V této síti jsou RTU Allen Bradley ControlLogix a komunikace probíhá přes TCP/IP.

Všichni zákazníci jsou spokojeni s výrazně vyšší propustností sítí, nemluvě o poměru cena/výkon, který nabízí rádio modemy RipEX.

Spolehlivost modemů RipEX znamená, že koncoví uživatelé si nyní mohou ve svých sítích užívat komunikaci bez poruch nebo nutnosti časté údržby. Jak řekl Todd Reynolds, CEO společnosti Opto Solutions: „Ani jeden z našich 25 techniků nenašel na RipEXu chybu. Funguje přesně tak, jak je napsáno na krabici, a funguje stále! “

Highlights

 • RipEX2, 400 MHz
 • Vodní hospodářství
 • Migrační řešení
 • Modulace 16 DEQAM
 • 25 kHz kanál
 • Až čtyři retranslace
 • Dvě kontrolní centra

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (VaKHB) se zabývá dodávkou pitné vody a likvidací odpadních vod. Poskytuje pitnou vodu pro více než 71 000 obyvatel Havlíčkobrodska. VaKHB vlastní a provozuje 3 závody na úpravu pitné vody a přibližně 888 km vodovodů. Kromě toho zajišťuje likvidaci odpadních vod pro 55 000 obyvatel pomocí 325 km kanalizačních potrubí a 11 čistíren odpadních vod. Celý systém zásobování a likvidace vody je v současné době řízen z jednoho řídícího centra.

Od roku 2003 používá VaKHB ke správě svých zdrojů rádiové modemy RACOM MR25 a MR400, které pracují ve dvou nezávislých rádiových datových sítí. Starší telemetrická zařízení byla připojena k rádiovým modemům přes RS232 a používala starší sériové protokoly.

Původní sedmnáct let sloužící rádiová síť je stále velmi spolehlivá, ale její datová propustnost již nestačí neustále rostoucím požadavkům na množství přenášených dat. Společnost VaKHB se rozhodla migrovat svůj starší komunikační systém na nejnovější technologii, která také umožní implementaci bezpečnostních funkcí, které vyhovují současným i budoucím potřebám datové komunikace v kritických SCADA sítích.

Srovnání mezi modemem RipEX2 a konkurenty na trhu a výborná, sedmnáctiletá, zkušenost s RACOMem rychle vyústily v rozhodnutí využít nejmodernější řešení od RACOMu, které garantuje funkčnost na mnoho let dopředu.

Návrh a implementaci projektu připravil a dokončil tým RACOMu, inženýři z oddělení SCADA sítí VaKHB a tým Tele Data Control, kteří na projektu úzce spolupracovali. TDC je systémový integrátor a dlouhodobý partner společnosti RACOM.

Migrace na novou síť trvala delší časové období a využívá novou třetí frekvenci na 25kHz kanále. Všechny (starší) koncové RTU jsou nyní připojeny přes sériové porty a řídící centrum používá typ komunikace „polling“. Nová síť je však již připravena na budoucí upgrade na komunikaci TCP/IP a „report-by-exception“. Pro komunikaci s centrem vyžadují některé koncové body až čtyři retranslace, a proto je nutností flexibilní protokol. Po dokončení migrace se počet sítí sníží na dvě nebo dokonce na jednu. VaKHB také plánuje vytvoření druhého řídícího centra s plným přístupem k rádiové síti.

Nové řešení využívá modulaci 16 DEQAM a má dvojnásobnou propustnost dat oproti původní síti. Nabízí nejnovější „IP ready“ technologii včetně nových funkcí pro budoucí použití, což z něj činí vynikající investici pro budoucí modernizaci telemetrického systému.

Vratislav Straka ze SCADA oddělení VaKHB během nedávného rozhovoru uvedl:
„RipEX2 nám pomohl vyřešit problém s datovou kapacitou v naší rádiové síti. Je to také první krok k migraci celé sítě na moderní IP řešení splňující nejnovější požadavky na datovou komunikaci v kritických SCADA sítích.“

Highlights

 • RipEX, 400 MHz
 • M!DGE
 • Vodní hospodářství
 • Hybridní síť
 • Flexibilní protokol
 • Zálohované trasy
 • Plně redundantní datová centra

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK, a.s.) je vodárenská společnost, která zajišťuje dodávku čisté vody a likvidaci odpadních vod. VAK HK, a.s. má sídlo ve východočeském Hradci Králové a spravuje více než 13.000 km vodovodního a 550 km odpadního potrubí pro 170.000 obyvatel. Infrastrukturu pro VAK HK, a.s. provozuje Královéhradecká provozní, a.s. – člen globální skupiny Veolia. 

Společnost doposud používala pro správu  a dohled vodohospodářské infrastruktury rádiové modemy CONEL CDA převážně se sériovým protokolem RDS. Ukončení podpory zařízení CONEL výrobcem využila VAK HK, a.s. jako příležitost k vybudování moderní, robustní IP sítě, která bude poskytovat spolehlivou datovou komunikaci nyní i v budoucnu. 

Na základě analýzy  současných i budoucích požadavků na přenosovou infrastrukturu bylo zvoleno jako  optimální řešení vybudování hybridní sítě s plně zálohovaným terminačním a propojovacím centrem. VAK HK, a.s. také kladl důraz na bezproblémovou migraci, aby se minimalizovaly výpadky provozu během modernizace sítě.

Po vyhodnocení dostupných možností od různých výrobců se společnost VAK HK, a.s. rozhodla, že produkty a řešení od RACOMu bodou optimální volbou.

Rádiový modem RipEX a mobilní router M!DGE, oba lídři na trhu ve svých oborech, sdílejí mnoho SW a logických funkcí. RipEX a M!DGE jsou ideální kombinací v jakékoli hybridní síti. Datovou komunikaci řídí centrální jednotka RipEX, takže aplikaci lze připojit na jednom propojovacím síťovém rozhraní.

Řešení migrace od RACOMu je navíc navrženo tak, aby nedošlo k výpadku  stávajících přenosů a migraci lze tedy provádět jako součást programu pravidelné údržby. RACOM také vyrobil rozváděčové skříně potřebné k umístění veškerého nového vybavení – dodávka byla provedena na klíč!

Po dobu migrace se VAK HK, a.s. rozhodla oddělit provoz dosud používaných rádiových modemů a nové sítě RipEX na dva různé kmitočty. Klíčové body byly vybaveny duplexery umožňující pracovat na obou frekvencích současně – jedna pro starší síť a druhá pro provozování rádiových modemů RipEX.

27 primárních lokací označených jako kritická infrastruktura je nyní vybaveno routery M!DGE a modemy RipEX, které pracují paralelně a využívají funkce záložních tras k dosažení maximální kapacity a dostupnosti.

Jelikož rádiová síť poskytuje vyšší dostupnost a spolehlivost, telemetrické jednotky jsou připojeny do rádiových modemů RipEX. V případě, že algoritmus záložních tras v radiomodemu rozpozná, že je k dispozici mobilní síť, je provoz směrován přes routery M!DGE, aby se využila vyšší rychlost připojení přes mobilního operátora. Router M!DGE využívá GRE tunelování v rámci privátního APN končícího v serveru Cisco ASR v datovém centru zákazníka. Toto řešení poskytuje téměř 100% dostupnost připojení. 

Dalších 69 bodů, které jsou označeny jako sekundární, využívá pro komunikaci pouze rádiovou síť a k radiomodemům RipEX jsou připojeny starším sériovým protokolem RDS nebo protokolem Modbus TCP.

Druhá, již plánovaná, fáze projektu bude zahrnovat dvě plně redundantní datová centra na různých místech pro případ obnovy po havárii. Pro propojení datových center a předávacích bodů bude využita privátní  MPLS síť zákazníka.

Highlights

 • RipEX2, RipEX2-HS
 • Distribuce elektřiny a vody
 • Base driven protocol
 • DNP3
 • Migrace staré sítě
 • DPSK do 256 QAM
 • 25 kHz kanál

Marocký Fez, světově proslulý zpracováním kvalitní kůže pomocí tradičních technik, je druhým největším městem v Maroku s populací 1,7 milionu lidí. RADEEF odpovídá za zajištění distribuce vody a elektřiny všem obyvatelům na celém území prefektury Fez.

RADEEF využívá několik stovek rádiových modemů pro řízení distribuce vody a elektřiny. Stávající modemy jsou zastaralé, používají sériová rozhraní a neodpovídají novým požadavkům na zabezpečení, které jsou v současnosti v Maroku pro tyto aplikace povinné. Potřeba modernizace poskytla společnosti RADEEF ideální příležitost k přechodu na moderní IP řešení. Bylo však důležité zajistit, aby toto nové řešení bylo moderní a funkční nejen nyní, ale i v budoucnu.

Po důkladném průzkumu trhu si jako optimální řešení RADEEF vybral RipEX2. Nejenže zcela splňuje nové vládní bezpečnostní požadavky, ale propustnost sítě je nad rámec toho, co RADEEF považoval za možné. Mezi další výhody RipEX2, z nichž RADEEF těží, patří použití hot-standby master stanice RipEX2-HSodolnost proti rušenívariabilita modemů a řešení migrace sití. Originální řešení migrace sítí od RACOMu umožňuje výměnu starších modemů bez výpadku během migrace a nevyžaduje žádný další nákladný hardware.

První fáze migrace je založena na hvězdicové topologii sítě a skládá se ze dvou podsítí po 25 modemech RipEX2, z nichž každá má uprostřed hot-standby stanici RipEX2-HS. Další dvě stanice RipEX2-HS se používají k připojení základnových stanic podsítí k řídícímu centru.

Realizace první fáze projektu probíhala za spolupráce všech zúčastněných firem. Technik z RACOMu společně se dvěma inženýry našeho místního partnera SOHIME zaškolili při instalaci a oživování techniky RADEEFu. Vynikající týmová spolupráce mezi třemi zúčastněnými stranami zajistila maximální úspěch, kdy se podařilo zprovoznit většinu linek na vysokých modulacích mezi 64 a 256 QAM.

Po úspěšném předání do provozu první fáze s 50 lokalitami v roce 2019 bylo dokončeno dalších 250 lokalit v roce 2021.

A v plánu je i další zdokonalení stávajícího řešení. SCADA centrum leží na opačné straně města než zprovozněné základnové stanice, ale protože je mezi nimi přímá viditelnost, nabízí se možnost použití mikrovlnného spoje RAy místo úzkého rádiového kanálu pro zrychlení datového přenosu.

Highlights

 • RipEX 160 MHz
 • Vodní hospodářství
 • Solární napájení
 • Flexibilní protokol
 • Záložní trasy, Retranslace
 • Probíhající migrace
 • Modulace 4CPFSK

Společnost Sebou Hydraulic Basin Agency je zodpovědná za integrované řízení povrchových a podzemních vodních zdrojů v povodí Sebou v Maroku. V tomto obtížném prostředí je třeba vodu chránit před extrémními klimatickými výkyvy, zejména povodněmi a suchem. V povodí Sebou je jedna třetina povrchové vody celého Maroka. Na řece je více než 10 přehrad, které zásobují průmyslovou a zemědělskou produkci, což významně přispívá k ekonomice země.

Původní telemetrický systém používaný k řízení vodního hospodářství byl založen na GSM přenosech, ale měl výrazná omezení z hlediska propustnosti a pokrytí sítě. Z tohoto důvodu agentura v roce 2014 vypsala tendr na nejmodernější rádiová zařízení pro hydro-klimatologické stanice, aby vytvořila robustní a spolehlivý systém pro varování před povodněmi v reálném čase. Původní GSM síť bude zachovávána a používána jako záloha.

Radiomodem RipEX byl vybrán z mnoha důvodů a v neposlední řadě proto, že poskytuje bezpečné a snadné použití IP nativní komunikace a má vestavěné funkce, které umožňují jeho napájení s pomocí solární energie. Radiomodemy jsou na rádiovém kanálu nastaveny ve Flexibilním protokolu, komunikace je směrována pomocí routovacích tabulek a v síti jsou použity i záložní trasy. Technici byli potěšeni jednoduchostí konfigurace prostřednictvím integrovaného webového rozhraní a možností vzdálené správy.

Migrace začala třemi stanicemi, dvěma retranslacemi a jedním centrem v sídle agentury. S využitím Migračního řešení mohla být síť postupně modernizována během čtyř let a narostla na 25 stanic, 4 retranslace a jedno centrum. Vzdálené stanice, které jsou až 80 km od centra, pracují spolehlivě bez zhoršení kvality přenosu. Ke komunikaci s nimi jsou využívány jiné koncové stanice, neboť radiomodemy RipEX umožňují pracovat zároveň jako koncová stanice i retranslace. Projekt rozšíření rádiové sítě stále probíhá díky splnění požadavků na dostupnost hydro-klimatologických dat v reálném čase.

Fungující síť pomáhá plnit účel agentury a díky spokojenosti inženýrů, kteří se podíleli na realizaci, je v plánu představení zkušeností dalším klientům a vytvoření nových sítí pro větší podporu vodního hospodářství v Maroku.

Highlights

 • RipEX 400 MHz
 • Vodohospodářská aplikace
 • Migrace sítí
 • Žádný speciální hardware pro migraci
 • Souběžná funkce obou sítí
 • Jedna společná frekvence
 • 150 bodů v 1. etapě
 • EMR News Release

Affinity Water je největší dodavatel vody ve Velké Británii, který dodává v průměru 900 milionů litrů pitné vody denně více než 3,6 milionu obyvatel jihovýchodní Anglie.

Jako součást celkové modernizace Affinity potřebovala modernizovat 5 kontrolních stanic a přibližně 150 vdálených bodů v rámci samostatného projektu. Úspěšné řešení mělo tři klíčová kritéria:

 • Migrace na digitální technologii s implementací klíčových bezpečnostních prvků
 • Řešení, které umožňuje hladký přechod na novou síť beze změny nebo přidávání základnových stanic nebo frekvencí
 • Přechod na standardní protokol Water Industry Telemetry Standard

V rámci výběrového řízení museli všichni potenciální dodavatelé absolvovat testy, kde představili navržená řešení. Bench testy proběhly s cílem potvrdit funkčnost řešení migrace a také zajistit, aby nové radiomodemy správně zpracovávaly data s protokolem Proteus 2000 pro původní Serck RTU.

Terénní testy zahrnovaly instalaci migrační základnové stanice pro komunikaci se 3 novými vzdálenými body, všechny s velmi slabým RSS. Zároveň musela být zachována původní komunikace ve stávající síti.

Vzhledem k tomu, jak snadná je implementace migrace sítí s využitím radiomodemů RipEX, byly všechny testy hladce realizovány naším partnerem, EMR Integrated Solutions, s podporou RACOMu.

Po ukončení všech testů a vyhodnocení parametrů všech nabízených modemů byl RipEX vybrán jako optimální řešení pro migraci této sítě.

Jak uvedl Andrew Fletcher, Telemetry Systems Manager, Affinity: „Náklady na migraci z analogové na digitální síť by neměly být podceňovány. Se základnovými stanicemi RipEX, které nyní máme, nepotřebujeme navštěvovat lokality opakovaně, abychom změnili frekvence a nepotřebujeme další základnové stanice nebo licence, což je velkou výhodou.“

Affinity Water také konstatovala, že nasazení radiomodemů proběhlo výjimečně rychle, což potrzuje, že technici jsou spokojeni s RipEXem ve všech ohledech.

Přidanou hodnotou tohoto řešení je zdokonalené řízení a monitoring. Společnost Affinity zefektivnila svůj program údržby vyšší úrovní vzdáleného sledování všech stanic, což minimalizuje návštěvy na místě a v důsledku výrazně snižuje náklady.

Reálným příkladem přidané hodnoty vzdáleného sledování vysvětluje Andrew Fletcher: „Určité oblasti mohou být zasaženy atmosférickým rušením, což mělo velký dopad na kvalitu signálu, dokud nebylo použito řešení RACOM. Díky RipEXu se nyní můžeme vzdáleně připojit a zjistit rozsah a zdroj rušení. Snižuje se tak úsilí čas potřebný k identifikaci problému a rychlé reakci.

Highlights

 • M!DGE
 • Síť pro komerční služby
 • Kritické aplikace
 • Ethernet a sériové rozhraní
 • Horské arktické prostředí
 • Extrémní teploty pod -30 °C
 • Celkem bylo nasazeno více než 500 jednotek

Společnost LMC (Last Mile Communication) poskytuje zákazníkům od roku 1999 komunikační řešení se zaměřením na kvalitu a spolehlivost. Během této doby LMC pozoruje požadavky na vzdálenou správu, sledování, dohled a vzdálený přístup k instalacím zákazníků s důrazem na zabezpečení.

IOG, společnost patřící ke skupině LMC, byla vytvořena za účelem uspokojit tuto poptávku a poskytnout řešení a odborné znalosti, které umožňují využití celulárních sítí pro tyto kritické průmyslové aplikace. IOG usnadňuje vytváření a provoz robustních řešení pro M2M. Síť IOG funguje jako služba pro virtuální privátní sítě s typicky 2-70 body.

Vzhledem k odlehlosti mnoha lokalit vyžadujících tyto služby, v severském podnebí a drsné hornaté krajině je důležité vybudovat robustní řešení a používat pouze nejkvalitnější hardware. Navíc mnohé aplikace jsou kritické, včetně vodních čerpacích stanic a elektráren. 

Obchodní strategií IOG je poskytování pronájmu služeb se závazkem zajistit zákazníkům vysokou úroveň SLA, a proto bylo nezbytné zajistit, aby každá část infrastruktury splňovala všechny přísné požadavky.

Roky zkušeností prokázaly, že M!DGE je tou nejlepší volbou pro dané prostředí a poskytuje vynikající úroveň stability. Zákazníci IOG oceňují i implementaci sériových SCADA protokolů.

Od roku 2017 provozuje společnost IOG více než 500 routerů M!DGE a je veli spokojená se spolehlivostí. Routery pomáhají společnosti IOG získat a udržovat reputaci kvality na skandinávském trhu i mimo něj.

Technický ředitel Dag Nielsen uvádí: „Spolupráce LMC s firmou RACOM se datuje od roku 2001. Během této doby společnost LMC využívala různé výrobky RACOMu a byla vždy spokojená s jejich spolehlivostí a výkonem. Technická podpora společnosti RACOM byla také vždy vynikající. To je důvod, proč je M!DGE naší volbou.

Highlights

 • RipEX 400 MHz
 • Distribuce vody
 • Migrace ze starší sítě
 • Robustnost, spolehlivost, flexibilita
 • SIEMENS S7-1200 RTU
 • Přímá komunikace vzdálených bodů
 • Více než 50 bodů

Andalusie na jihu Španělska je proslavená svou drsnou krajinou a suchým klimatem. V tomto regionu leží město Alcala la Real s populací přibližně 22 000 obyvatel. Město si plně uvědomuje potřebu ochrany sladkovodních zdrojů.

Více než 20 let společnost ADALSA (Aguas de Alcala la Real) zajišťuje dodávku a distribuci pitné vody pro spotřebitele této provincie, což není snadné nejen kvůli nedostatku vodních zdrojů, ale i geografickému uspořádání a potřebou 15 zásobovacích, 29 regulačních nádrží a 8 přečerpacích stanic.

ADALSA se rozhodla využívat vodu maximálně efektivně, aplikovat nové technologie a zajistit, že se tímto životně důležitým zdrojem nebude plýtvat. Společnost si uvědomila, že bude muset opustit svoji starší UHF síť, aby se zvýšila její robustnost, spolehlivost a flexibilita. Síť se skládá z řídicího centra, vzdálených stanic a komunikačního systému pro přenos dat mezi nimi. Vzdálené stanice mají řídicí automaty PLC SIEMENS S7-1200.

Po posouzení možností řady výrobků dostupných na trhu byl jako nejlepší řešení vybrán RipEX zejména díky vysoké spolehlivosti a vysoké datové rychlosti. RipEX navíc umožňuje přímou komunikaci mezi vzdálenými body, např. čerpací stanicí a vodojemem, bez účasti základnové stanice.

Přestože migrace sítě ještě není dokončena, jednání o jejím dalším rozšíření již probíhají. ADALSA je spokojená, protože sázka na nové technologie již začala nést své ovoce v podobě efektivnějšího využívání vodních zdrojů, což je pro obyvatele Alcaly La Real podstatná výhoda do budoucnosti.

Highlights

 • RipEX, 400 MHz
 • Řízení vodních vrtů
 • Instalace v poušti, nad +50 ° C
 • Vysoká spolehlivost
 • Dlouhé vzdálenosti – 10W
 • Protokol Modbus
 • Jeden Master & 64 bodů

Přestože 71% povrchu Země tvoří voda, pouze 2,5% této vody jsou sladká a vhodná pro lidskou spotřebu. To vytváří rostoucí poptávku po zřizování alternativních vodních zásobníků, včetně podzemních vod.

Vodní vrty jsou běžný způsob jak umožnit přístup k podzemní vodě. Podzemní voda pak může být čerpána mezi nádržemi pro udržení regulovaných zásob. Ke správě těchto zdrojů je třeba zajistit spolehlivou komunikační metodu mezi čerpadly a vodními vrty.

Rádiové modemy RipEX byly vybrány jako optimální řešení pro projekt správy vrtů v Saúdské Arábii. Systémový integrátor,  společnost Abunayyan Trading, byl požádán, aby poskytl řešení pro přenos telemetrických dat ze šedesáti čtyř vrtů do řídícího centra. Klíčové požadavky zahrnovaly použití rádiomodemu, který umožní výkon 10 W a který bude schopen vysílat na dlouhé vzdálenosti bez potřeby repeaterů.

Po testování řady možností, které byly k dispozici, vybrala společnost Abunayyan právě RipEX. Uvedené parametry byly potvrzeny výsledky testů a ukázaly, že RipEX je ideálním řešením pro tento projekt.

Jeden RipEX je umístěn v řídícím centru jako Master a pomocí protokolu Modbus komunikuje se zbytkem sítě. Master slave polling využívá half duplexní komunikaci, čímž je zajištěno, že každý rádiový přenos může využívat celou dostupnou šířku pásma.

Specifické problémy, které se projevily během plánování projektu, byly velké vzdálenosti mezi lokalitami a drsné klimatické podmínky. RipEX díky své spolehlivosti, výkonnosti a robustnosti bez problémů oba tyto požadavky vyřešil.

Intuitivní design rozhraní umožnil snadnou konfiguraci a implementaci sítě, aniž by byla vyžadována další podpora od společnosti RACOM.

Highlights

 • RipEX 400, 400 MHz
 • Distribuce pitné vody
 • Modbus TCP
 • Funkce Autospeed
 • TCP proxy
 • Šifrování AES256
 • PtP a PtMP

Společnosti Eau du Grand Lyon a Veolia uzavřely smlouvu o dodávce pitné vody pro více než 800.000 obyvatel ve 33 obcích. Tato smlouva vstoupila v platnost v únoru 2015. Eau du Grand Lyon chtěla využít nejnovějších bezdrátových technologií k rozšíření své sítě a pověřila SYSOCO, dlouholetého partnera RACOMu, aby propojili síť s novými koncovými body. To zahrnovalo propojení výrobních a zpracovatelských lokalit jako jsou vrty, zásobníky, čerpací a chlorační stanice a infrastruktura pro skladování a distribuci vody.

Kompletní řízení sítě bylo rozděleno na čtyři zóny. Každá zóna má vlastní řídicí uzel a každý řídicí uzel komunikuje s řídícím a dohledovým centrem.

Standardní metodou přenosu dat do a z každého řídícího uzlu je mikrovlnný spoj nebo rádiové modemy. Na místech, která jsou příliš vzdálená od centra pro efektivní využití mikrovlnných spojů nebo nejsou v přímé viditelnosti, se osvědčily rádiové modemy RipEX. Na jiných lokalitách, kde byla nutná komunikace PtMP, RipEX opět poskytnul ideální řešení.

Eau du Grand Lyon byla spokojena s výběrem RipEXu po zjištění, že RipEXy disponují vysokou úrovní zabezpečení a nabízejí konvertor Modbus TCP / Modbus RTU a IP routing. Také rozsah frekvencí a modulační rychlosti RipEXu vyhovují více než dobře požadavkům sítě.

Thierry Muron, manažer Sysoco, uvedl, že byl velmi spokojen s úrovní služeb poskytovaných týmem technické podpory RACOMu. Od zajištění kompletních studií pro každou lokalitu až po setkání s inženýry Sysoco při konfiguraci prvního RipEXu.

Od uvedení do provozu funguje síť RipEX dokonale a Sysoco i RACOM se těší na další budoucí projekty.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.