Struktura tabulek jmenovitých frekvencí

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2tab/tab-desc.html

Verze pro tisk

1. Struktura tabulek jmenovitých frekvencí

1)

Název mikrovlnné jednotky, ke které se tabulka vztahuje. Písmeno „x“ je použito jako zástupný znak pro „L“-Lower band a „U“-Upper band.
Příklad: „RAy11-xA“ platí pro jednotky „RAy11-LA“ a „RAy11-UA“. Více viz Uživatelský manuál, Objednací kódy jednotlivých variant mikrovlnných spojů.
POZNÁMKA: Provedení jednotek jako dvou-portových (např. RAy11-LA-2), nemá na volbu frekvenčních tabulek žádný vliv.

2)

Název konkrétní sady kanálů (jmenovitých frekvencí), jak je označena v konfiguračním rozhraní mikrovlnné jednotky (viz Konfigurace, položka „Bandwidth [MHz]“). Název především určuje zvolenou šířku pásma. V případě, že pro danou šířku pásma existuje více variant rozdělení celého pásma na jednotlivé kanály, je v názvu uveden další rozlišující text. Příklad:

  • Tabulka s parametrem Bandwidth „40 MHz (ITU)“ udává rozdělení kanálů pro šířku pásma 40 MHz dle doporučení ITU-R F.387 rec.1.2, viz dále poznámka č. 5).

  • Tabulka s parametrem Bandwidth „40 MHz (ACMA)“ udává rozdělení kanálů pro šířku pásma 40 MHz dle doporučení ITU-R F.387 rec. 1.1 (b), které se používá např. v Austrálii.

3)

Celý rozsah frekvenčního pásma (přibližně).

4)

Duplex spacing – duplexní odstup mezi jednotlivými páry Lower a Upper kanálů.
Volitelně: Minimální a maximální duplexní odstup použitý v tabulce frekvencí.

5)

Označení doporučení ze kterého vychází dané rozdělení kanálů.

6)

Označení sub pásma ve kterém jsou dané kanály k dispozici.

7)

Název „frekvenční tabulky“ ve které se nachází popisovaná sada kanálů, viz Konfigurace, „Frequency tables“.

8)

Číslo kanálu, jak je označen v konfiguračním rozhraní mikrovlnné jednotky, viz “TX channel”.

9)

Frekvence TX kanálu pro vysílání v dolní (Lower) části pásma.

10)

Frekvence TX kanálu pro vysílání v horní (Upper) části pásma.

11)

Číslo verze tabulky.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.