RipEX zálohovaný – Hot Standby

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex-hs/hot_standby.html

Verze pro tisk

1. RipEX zálohovaný – Hot Standby

1.1. Úvod

RipEX-HS je určen k použití na kritických místech s vysokými požadavky na spolehlivost zařízení – typicky dispečinkové a RTL stanice. Je to zálohované zařízení 1+1, plně monitorované a vzájemně zastupitelné.

RipEX-HS je sestaven ze dvou standardních jednotek RipEX, z nichž každá je napájena vlastním nezávislým zdrojem. Kontrolér zajišťuje automatické přepnutí v případě poruchy. Podmínky pro přepnutí je možné široce konfigurovat. Jelikož obě jednotky jsou plně zastupitelné a používají stejné MAC adresy, je dosažena výjimečná přepínací doba kratší než 2 s.

LED panely, funkční tlačítka, HW alarmové výstupy, SNMP zprávy a použité standardní RipEX jednotky činí konfiguraci a ovládání velmi snadnou a obsluha může být prováděna každou osobou seznámenou s obsluhou jednotky RipEX.

Napájení může být zálohováno za použití RipEX-HSB sady baterií v samostatném 19″ rack 3U boxu. Jsou zde dvě oddělené baterie pro RipEX “A” a “B” které umožňují cca 10 hodin provozu RipEX-HS.

1.2. Key Features

 • Velmi krátká doba přepnutí

  • Kratší než 2 s

 • Použity standardní jednotky RipEX

  • V případě poruchy může být přímo na místě vyměněna standardní jednotka RipEX.

 • Hot Standby přepínač neobsahuje žádný software

  • Přepínač neobsahuje SW

  • Není nebezpečí SW chyb

 • Kompaktní montáž

  • 19″ rack 3U box

 • Snadná konfigurace a údržba

  • 4 tlačítka pro volbu operačního režimu

  • Indikační LED pro každou vnitřní jednotku RipEX

  • Standardní webové rozhraní pro RipEX

  • Všechny uživatelské konektory jsou na zadním panelu

 • Dva napájecí zdroje

  • Každá jednotka je napájena svým samostatným zdrojem

  • Každý zdroj má vlastní napájecí konektor, pojistku a vypínač

  • Bez SPOF (single point of failure) v napájecích větvích

 • Různé možnosti napájení

  • 100–240 VAC 50–60 Hz

  • 36–60 VDC, uzemnění kladné větve je možné

  • 11–30 VDC

 • Zálohovací baterie

  • Pro modely s AC napájením je k dispozici “RipEX-HSB – Battery pack”

  • RipEX „A“ a RipEX „B“ používají samostatné baterie

  • Baterie jsou nabíjeny z RipEX-HS

  • Umístění baterií je 19″ rack 3U box

  • Kapacita pro přibližně 10 hodin provozu RipEX-HS

 • HW alarmový výstup

  • 4 HW alarmové výstupy jsou k dispozici na svorkách na zadním panelu

  • Standardní HW alarmy jednotek „A“ a „B“ RipEX

  • HW alarm informuje o chybě aktivní jednotky a řadič přepne na zálohovací jednotku

  • Alarm napájení informuje o výpadku napájení

 • Anténní konektory

  • Defaultně je k aktivní jednotce připojen jeden anténní konektor.

  • Pokud jsou použity redundantní antény, je možno zvolit provedení s oddělenými anténními konektory pro jednotky A a B.

  • Pokud jsou použity RipEXy s oddělenými anténami pro Rx a Tx, jsou k dispozici i oba příslušné modely RipEX-HS.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.