Uvedení do provozu

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex-hs/getting_started.html

Verze pro tisk

Uvedení do provozu

RipEX-HS slouží jako zálohovaná stanice vybavená dvěma standardními RDM RipEX s využitím funkce rychlého přepnutí. Vše, co je třeba udělat pro uvedení do provozu, je připojit zařízení k anténě a zdroji napájení a nastavit vnitřní jednotky RipEX pomocí PC a webového prohlížeče.

RipEX-HS

Obr. 1: RipEX-HS

Výchozí přístupové hodnoty RipEXu:
IP 192.168.169.169/24, uživatelské jméno: admin, heslo: admin nebo IP 10.9.8.7 při využití přístupu přes volitelný buď USB/ETH adaptér nebo Wifi adaptér.

Když je RipEX namontován na panelu RipEX-HS a je nastaven mód RipEX-HS, rozhraní ETH na neaktivní jednotce je odpojené. Jedinou možností přístupu do neaktivní jednotky (typicky jednotka „B“) je využití buď USB/ETH WIFI adaptéru anebo stiskem tlačítka „B“ na čelním panelu.

Zapněte napájení RipEX-HS a počkejte přibližně 25 s na rozběh OS v RipEXu. Pokud se připojujete buď přes volitelný adaptér USB/ETH nebo Wifi adaptér, pak vaše PC dostane IP adresu z vestavěného serveru DHCP. V prohlížeči pak použijte adresu https://10.9.8.7.

Při přístupu přes Ethernet, nastavte na svém PC statickou IP adresu 192.168.169.x/24, zapněte RipEX a vyčkejte 25 s na rozběh OS v RipEXu. Připojte vaše PC k rozhraní ETH RipEXu, spusťte váš prohlížeč a do adresového řádku napište https://192.168.169.169. Když chcete přistoupit do jednotky „B“, stiskněte tlačítko “UNIT B” na čelním panelu. Když chcete přistoupit zpět na jednotku „A“, stiskněte opět tlačítko “UNIT A”. Pamatujte na ochranný časový limit 30 s.

Při prvním připojení k RipEXu akceptujte bezpečnostní certifikát https vydaný firmou Racom.

[Poznámka]Poznámka

Obě jednotky RipEX jsou ve výchozím výrobním nastavení s těmito výjimkami:

 • Obě jednotky:
  Settings/Device/Hot Standy – nastaveno na “On”

 • Jednotka “A”:
  Settings/Device/Hot Standy/MAC – “own”
  Unit name: RipEX A

 • Jednotka “B”:
  Settings/Device/Hot Standy/MAC – totéž co v jednotce “A”
  Unit name: RipEX B

[Důležité]Důležité

Podrobné informace o obecném nastavení pro jednotky RipEX najdete v Návodu k použití RipEX a detaily pro RipEX-HS v Kapitole 4 tohoto dokumentu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.