Nepřehlédněte

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex-hs/nepre.html

Verze pro tisk

Nepřehlédněte

Tento manuál obsahuje pouze výběr kapitol dostačující pro nastavení a pro práci se zařízením se zaměřením na českého zákazníka.
Kompletní manuál v angličtině je dostupný na www.racom.eu.

Copyright

© 2017 RACOM. Všechna práva vyhrazena.
Tento výrobek může obsahovat software ve vlastnictví RACOM s. r. o. (dále uváděno pod zkráceným jménem RACOM). Nabídka, případně dodávka těchto výrobků nebo služeb s výrobkem spojených neobsahuje předání těchto vlastnických práv.

Zřeknutí se odpovědnosti

Přestože dokumentace byla vytvářena s velkou péčí, RACOM nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí, ani za škody vyplývající z použití těchto informací. Tento dokument a/nebo zařízení může být bez upozornění měněno s cílem jeho vylepšení.

Obchodní značky

Všechny obchodní značky a názvy výrobků, použité v tomto návodu, jsou ve vlastnictví jejich případných vlastníků.

Důležité poznámky

  • Vysílání a příjem dat v rádiovém kanále nemohou být, vzhledem k vlastnostem bezdrátové komunikace, zaručeny. Data mohou být zpožděna, poškozena (t.j. obsahovat chyby) nebo dokonce i úplně ztracena. Významná zpoždění nebo ztráty jsou však, při použití takových rádiových zařízení jako jsou výrobky společnosti RACOM a ve správně navržených sítích, velmi vzácné. Zařízení vyráběné společností RACOM nesmí být použito v situaci, kdy výpadek při vysílání nebo příjmu dat může způsobit škodu, ať už uživateli nebo třetím stranám, a to včetně (ale ne výhradně) zranění nebo smrti osob nebo ztrát na majetku. RACOM neručí za škody jakéhokoliv druhu vzniklé při příjmu nebo vysílání dat a/nebo chybou nebo poruchou tohoto výrobku při přenosu dat.

  • Za žádných okolností RACOM, ani jakákoliv jiná společnost nebo osoba, nenese odpovědnost za náhodné, neúmyslné nebo podobné škody vzniklé používáním výrobků společnosti RACOM. RACOM neposkytuje uživatelům žádnou záruku vhodnosti a použitelnosti výrobků pro jejich konkrétní aplikaci.

  • Výrobky společnosti RACOM nejsou vyvíjeny, navrženy a testovány pro použití v aplikacích, které mohou přímo ovlivňovat zdraví nebo životní funkce osob nebo zvířat, ani jako součást podobně důležitých systémů. RACOM nedává žádnou záruku, pokud jeho výrobky budou v takových aplikacích použity.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.