RipEX-HS podrobně

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex-hs/ripex_detail.html

Verze pro tisk

2. RipEX-HS podrobně

2.1. Funkce

Uvnitř RipEX-HS jsou k dispozici dvě standardní RipEX jednotky s identickými konfiguracemi. Obě jednotky jsou spuštěny, ale pouze jedna je aktivní. Rozhraní (COM1, COM2, Ethernet, rádio) druhé jednotky jsou odpojena.

2.2. Blokový diagram

Blokový diagram

Obr. 2.1: Blokový diagram

2.3. Pracovní módy

 • Auto – primárně aktivní je RipEX „A“, při selhání kontrolér automaticky přepne na RipEX „B“. Pokud jsou v alarmu obě jednotky, zůstává aktivní jednotka “A”.

 • Auto toggle – Mód nuceného přepínání – stejný jako Auto mód, navíc po uplynutí nastaveného času kontrolér automaticky přepíná na RipEX „B“, i když „A“ pracuje normálně a po nastavenou dobu používá „B“ pro ujištění, že RipEX „B“ je plně funkční.

 • A – pouze RipEX „A“ je aktivní a kontrolér nikdy nepřepne na RipEX „B“

 • B – pouze RipEX „B“ je aktivní a kontrolér nikdy nepřepne na RipEX „A“

Auto toggle je doporučený mód, pokud nejsou další specifické požadavky, protože funkčnost jednotky „B“ je aktivně a opakovaně kontrolována.

Auto mód má minimální počet přepnutí, tzn. minimální možnost případné ztráty paketů ve vnitřní vyrovnávací paměti RipEX.

Použití módů A a B se předpokládá pouze pro údržbu / testování a nikoli pro normální provoz.

[Poznámka]Poznámka

Mód nuceného přepínání „Auto toggle“ je výchozí nastavení, to znamená, že RipEX-HS je v tomto režimu po výpadku elektrického napájení.

2.4. Přepínání

Aby se dosáhlo maximální spolehlivosti, je regulátor bez software. Přepnutí je založeno pouze na HW alarmových výstupech jednotek RipEX a HW signálech ze svých napájecích zdrojů.

HW alarm aktivní jednotky RipEX nebo jejího napájení způsobí okamžité a bezpodmínečné přepnutí na záložní jednotku RipEX. Pokud se vyskytnou nějaké pakety, které čekají ve frontách jednotky RipEX, která bude neaktivní, tyto pakety jsou po přepnutí zahozeny.

2.4.1. Alarmové stavy

Alarm jednotky (=RipEX HW alarmový výstup je nastaven na “On”) je aktivován na základě nastavení „Alarm management settings“:

 • RSS, DQ, TXLost[%] – ztracené pakety v rádiovém kanálu

 • Ucc – napájecí napětí

 • Temp – vnitřní teplota

 • PWR – RF výkon

 • VSWR – odražený RF výkon

 • ETH[Rx/Tx], COM1[Rx/Tx], COM2[Rx/Tx] – počet přijatých/vyslaných paketů na příslušném rozhraní

Doporučená nastavení viz 4 – „Konfigurace.

[Poznámka]Poznámka

Pro aktivaci alarmu je nutné vyhodnotit nejméně 10 datových hodnot. Protože jsou různé parametry vzorkovány s různou periodou, je nutný různý čas pro získání správných hodnot parametru.

Ucc, Temp – cca 10 s po spuštění
PWR, VSWR – cca 10 s po spuštění a po prvním přenosu dat
Ostatní – cca 200 s příslušné komunikace

2.4.2. Alarmy napájení

Alarm napájení příslušné jednotky je “Off” když:

 • Není žádné napětí na vstupních svorkách napájení a napětí baterie je nižší než 20.5 V DC, kde je to vhodné.

 • Není žádné napětí na výstupních svorkách napájení.

Některé hraniční příklady pro Auto mód a Auto toggle mód (Primární jednotka je vždy “A” v Auto módu, “A” nebo “B” v Auto toggle módu. Druhá jednotka je v pohotovosti):

 1. Alarm napájení primární jednotky je “On”
  – pohotovostní jednotka se aktivuje

 2. Alarm napájení primární jednotky je “On”a alarm napájení pohotovostní jednotky je “On” nebo alarm pohotovostní jednotky je “On”
  – nic nebude provedeno, primární jednotka zůstane aktivní

 3. Alarm primární jednotky je “On”, bylo přepnuto na pohotovostní jednotku, alarm primární jednotky zmizí
  – bude neprodleně přepnuto zpět na primární jednotku (bude dodržen ochranný časový limit 30 s pro kratší změny HW alarmů)

2.4.3. SNMP informace o přepínání

Je-li nastaveno odesílání zpráv SNMP, bude jednotkou, která se stává aktivní, odeslána SNMP zpráva s informacemi o identifikaci aktivní jednotky (ve zprávě je uvedeno “Unit name”).

[Poznámka]Poznámka

Při testování počkejte nejméně 30 s mezi každým přepnutím. Bude dodržen ochranný časový limit 30 s po každém přepnutí po každé změně.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.