BKOM, Brno

https//www.racom.eu/cz/references/bkom.html

Highlights

  • RipEX, 400 MHz & RAy, 10 GHz
  • Řízení provozu
  • Spoje RAy jako páteřní siť
  • Využití módů Sleep a Save
  • Kombinace TCP a UDP
  • Polling a Report-by-exception
  • Více než 100 bodů

Společnost Brněnské komunikace a.s. [BKOM], byla založená v roce 1995 a je správcem silnic na území města Brna. Mezi její úkoly patří také regulace vjezdů do historické části Brna, správa parkovišť v městském centru a řízení dopravní propustnosti městských komunikací.

RACOM se společností BKOM spolupracuje od roku 2006 na správě radiové sítě pro řízení mobilních zábran pro zajištění vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému a zásobování do historické části Brna. V roce 2008 byla síť rozšířena o zobrazení volných parkovacích kapacit na tabulích elektronického informačního systému.

Se vzrůstem počtu vozidel na silnicích se musí město vyrovnávat s různými druhy dopravních komplikací – místa zvýšené hustoty dopravy se dynamicky mění, bez možnosti spolehlivě předvídat vývoj dopravní zátěže. Sledování a řízení dopravní situace je tak klíčové jak pro zajištění efektivního fungování městské dopravy, tak pro přípravu plánů rozvoje dopravní infrastruktury města. Systém dále poskytuje data pro optimalizaci provozu ve městě a návrhy nejrychlejších průjezdových tras městem, včetně kalkulace odhadovaných tranzitních časů.

Díky podpoře programů EU zaměřených na redukci dopravních komplikací vypracoval RACOM ve spolupráci s BKOMem kompletní studii pokrytí a návrh topologie sítě pro připojení více než 100 datových sběrných míst. Dalším krokem pak byla samotná instalace, konfigurace a předání systému do užívání.

Plné pokrytí města je zajištěno pomocí tří sítí radiomodemů RiPEx, uspořádaných v hvězdicové topologii. Páteřní část komunikace do informačního centra je zajištěna pomocí mikrovlnných spojů RAy. Výhody použitého designu sítě komentuje vedoucí technické podpory RACOMu takto: “Jednou z výjimečných vlastností RipEXu je možnost sdílení stejné frekvence mezi několika základnovými stanicemi. To přináší zákazníkovi nižší náklady na hardwarové vybavení sítě a zároveň snižuje počet frekvencí, které je třeba pro provoz sítě zajistit”.

Návrh topologie sítě a jejího rozšíření se v maximální míře snažil respektovat již existující infrastrukturu, což přineslo nemalé úspory jak v přímých nákladech na instalaci, tak z hlediska administrativy související s povolením výstavby nových komunikačních bodů. Kombinace širokého rozpětí vstupního napájení RipEXu a Save módu umožnila montáž jednotek přímo na sloupy veřejného osvětlení.

Bezproblémový chod sítě je podle zástupců BKOMu nejlepší ukázkou toho, jak efektivní může být v náročném prostředí městské zástavby právě nasazení zařízení pracujících v pásmu UHF. K efektivitě sítě pak dále přispívají další vlastnosti radiomodemů RipEX – výjimečná citlivost, vysoká odolnost vůči rušení a stabilní komunikace.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.