EDCO Power, Jordan

https//www.racom.eu/cz/references/edco-jordan

Highlights

  • RipEX, RipEX-HS, 400 MHz
  • Distribuce elektřiny
  • Extrémní požadavky na spolehlivost
  • IEC 104 – Base driven protocol
  • Rozváděče na míru z RACOMu
  • Switche od Siemens Ruggedcom
  • ABB RTU

Společnost Electricity Distribution Company (EDCO), založená v roce 1997, je zodpovědná za plánování, instalaci, provoz a údržbu distribučních systémů elektřiny ve více než polovině Jordánského království.

V roce 2015 společnost EDCO vypsala tendr na rozsáhlý projekt připojení vybraných rozvoden k novému řídícímu středisku SCADA/DMS/AMR v Ammánu. Tento systém je využíván k monitorování, kontrole a managementu stávajících i budoucích distribučních sítí a bude pokrývat celou oblast činností EDCO.

EDCO klade maximální důraz na spolehlivost a redundanci a zpočátku tedy předpokládala, že pro komunikaci použije optická vlákna. Kvůli topografii a dalším omezením by ovšem optická síť byla použitelná pouze ve velmi omezené oblasti. Po rozsáhlé analýze konzultanti navrhli implementaci datové sítě UHF, která při použití vhodného zařízení také vyhoví požadavkům.

Po dlouhém výzkumu a testování bylo rozhodnuto pro RipEX a jeho 1+1 redundantní hot-standby stanici RipEX-HS. Tato zařízení plně vyhověla současným potřebám i budoucím požadavkům na monitorování a řízení, na což bralo EDCO v rámci výběrového řízení zvláštní ohled.

Mezi další klíčové aspekty projektu patřily specifické routovací funkce, vysoká úroveň spolehlivosti, možnost duálního napájení pro stanice RipEX-HS (napájení AC a DC v každé stanici) a požadavek na 10 W RF výkonu na vybraných lokalitách.

První etapa sítě se skládá z 12 stanic RipEX-HS a 25 modemů RipEX. Všechny byly předem instalovány a zapojeny do nástěnných rozváděčů včetně všech pomocných zařízení podle přesné specifikace zákazníka a testovány výrobcem.

Práce týmu technické podpory RACOM se ukázala jako klíčová ve všech fázích projektu. Naši inženýři dohlíželi na správný vývoj projektu a dodržování termínů stanovených zákazníkem. Poskytovali jsme nejen vzdálenou podporu, ale i praktickou pomoc přímo v terénu v Jordánsku.

Konečný zákazník i dodavatel byli velmi spokojeni s úrovní odborné pomoci, které se jim dostalo od zaměstnanců RACOMu, ať už šlo o obchodníky, management nebo technickou podporu. RACOM byl ceněn za kvalitu našich výrobků, vysokou úroveň služeb a plné nasazení po celou dobu trvání projektu. Aktuálně probíhají jednání o možnostech další spolupráce při budoucím rozšiřování sítě EDCO.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.