Edesa, Argentina

https//www.racom.eu/cz/references/edesa-argentina

Highlights

  • RipEX 400 MHz
  • Distribuce el. energie
  • Bridge mód
  • Správa odpojovačů
  • Průměrná délka trasy 25 km
  • Snadné nastavení a správa
  • Odlehlá venkovská oblast

Společnost Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA) zajišťuje výrobu a distribuci elektřiny v argentinské provincii Salta v severozápadní části země. Od zahájení provozu v této oblasti se společnost zavázala k poskytování kvalitních služeb s vysokou mírou zabezpečení. To znamená, že distribuce elektřiny je řízena pomocí potřebných nástrojů tak, aby sektor výroby mohl předvídat a reagovat na požadavky trhu.

Vzhledem k charakteru provincie stále existují odlehlé venkovské oblasti, do kterých energetické systémy EDESA nemají přístup. Společnost EDESA je ale připravena zajistit dodávky elektřiny jako novou službu všem obyvatelům provincie Salta, kteří o to požádají.

Taková nová distribuční síť používá rádiové modemy RipEX pro připojení SCADA sítě k odpojovačům. Modemy RipEX v běžném provozu pracují v Bridge módu a jsou instalovány v rozvaděčích na stožárech jak ve městech tak v horských oblastech. Průměrná délka trasy je mezi 20 a 30 km.

Radiomodem RipEX poskytuje především spolehlivý provoz 24 hodin denně pro kritické SCADA aplikace pro elektrické distribuční sítě a splňuje všechny bezpečnostní standarty. Má vysokou odolnost proti rušení, je sestaven z odolných průmyslových dílů v robustním hliníkovém těle, a proto spolehlivě funguje i v těchto náročných klimatických podmínkách.

Těšíme se, že pomůžeme společnosti EDESA splnit její závazek týkající se kvality a bezpečnosti i pro další regiony, které bude obsluhovat v budoucnu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.