RADEEF, Maroko

https//www.racom.eu/cz/references/radeef-morocco

Highlights

  • RipEX2, RipEX2-HS
  • Distribuce elektřiny a vody
  • Base driven protocol
  • DNP3
  • Migrace staré sítě
  • DPSK do 256 QAM
  • 25 kHz kanál

Marocký Fez, světově proslulý zpracováním kvalitní kůže pomocí tradičních technik, je druhým největším městem v Maroku s populací 1,7 milionu lidí. RADEEF odpovídá za zajištění distribuce vody a elektřiny všem obyvatelům na celém území prefektury Fez.

RADEEF využívá několik stovek rádiových modemů pro řízení distribuce vody a elektřiny. Stávající modemy jsou zastaralé, používají sériová rozhraní a neodpovídají novým požadavkům na zabezpečení, které jsou v současnosti v Maroku pro tyto aplikace povinné. Potřeba modernizace poskytla společnosti RADEEF ideální příležitost k přechodu na moderní IP řešení. Bylo však důležité zajistit, aby toto nové řešení bylo moderní a funkční nejen nyní, ale i v budoucnu.

Po důkladném průzkumu trhu si jako optimální řešení RADEEF vybral RipEX2. Nejenže zcela splňuje nové vládní bezpečnostní požadavky, ale propustnost sítě je nad rámec toho, co RADEEF považoval za možné. Mezi další výhody RipEX2, z nichž RADEEF těží, patří použití hot-standby master stanice RipEX2-HSodolnost proti rušenívariabilita modemů a řešení migrace sití. Originální řešení migrace sítí od RACOMu umožňuje výměnu starších modemů bez výpadku během migrace a nevyžaduje žádný další nákladný hardware.

První fáze migrace je založena na hvězdicové topologii sítě a skládá se ze dvou podsítí po 25 modemech RipEX2, z nichž každá má uprostřed hot-standby stanici RipEX2-HS. Další dvě stanice RipEX2-HS se používají k připojení základnových stanic podsítí k řídícímu centru.

Realizace první fáze projektu probíhala za spolupráce všech zúčastněných firem. Technik z RACOMu společně se dvěma inženýry našeho místního partnera SOHIME zaškolili při instalaci a oživování techniky RADEEFu. Vynikající týmová spolupráce mezi třemi zúčastněnými stranami zajistila maximální úspěch, kdy se podařilo zprovoznit většinu linek na vysokých modulacích mezi 64 a 256 QAM.

Po úspěšném předání do provozu první fáze s 50 lokalitami v roce 2019 bylo dokončeno dalších 250 lokalit v roce 2021.

A v plánu je i další zdokonalení stávajícího řešení. SCADA centrum leží na opačné straně města než zprovozněné základnové stanice, ale protože je mezi nimi přímá viditelnost, nabízí se možnost použití mikrovlnného spoje RAy místo úzkého rádiového kanálu pro zrychlení datového přenosu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.