Plně duplexní RipEX v Brazílii

https//www.racom.eu/cz/references/ripex-in-brazil

Highlights

  • RipEX2, 400 MHz
  • Distribuce elektřiny
  • Plně duplexní p-t-p linky
  • 1.6 Mb/s
  • 99,9% dostupnost
  • 19‘ rack instalace
  • Rio de Janeiro

RACOM působí na brazilském trhu již řadu let a má zde nainstalovány stovky rádiových modemů RipEX. V roce 2022 se nám podařilo ve spolupráci s naším lokálním partnerem Utili získat zakázku na dodávku p-t-p linek v pásmu 400 MHz pro společnost, která zajišťuje dodávky elektrické energie ve státu Rio de Janeiro a je čtvrtou největší brazilskou distribuční společností elektřiny v počtu zákazníků, kterých má cca 10 milionů.

Obdobně jako v jiných distribučních společnostech i zde je potřeba monitorovat a řídit distribuční síť. K tomuto účelu jsou využívány i rádiové modemy.

Objemy přenášených dat z nejvýznamnějších rozvoden jsou natolik vysoké, že je třeba tyto rozvodny připojit samostatnými linkami bod-bod s maximální spolehlivostí a dostupností. K těmto účelům bylo používáno zařízení Aprisa XE. S výkonem a spolehlivostí těchto linek však zákazník nebyl dlouhodobě spokojen, a proto se je rozhodl nahradit linkami s radiomodemy RipEX2.

první fázi byly nainstalovány tři plně duplexní linky. Na dvou z nich je nastavena maximální možná modulace 256 QAM v kanále 250 kHz, tedy rychlost 1.6 Mb/s současně v obou směrech. Vzdálenost mezi koncovými body je 9 a 10 km a na obou linkách je dlouhodobě dosahováno dostupnosti 99,9 %. Třetí linka je 9 km dlouhá a z pohledu rádiového šíření velmi komplikovaná, neboť je na ní velmi silné mnohacestné šíření a odrazy. Z tohoto důvodu bylo třeba použít robustnější modulaci 16DEQAM, aby se při rychlosti 1.1 Mb/s dosáhla dostupnost 98 %.

Jednotky RipEX2 jsou nainstalovány v 19‘ rack skříni s využitím RipEX2-RS šasi a externím duplexerem.

Návrh, instalace a oživení linek probíhalo za účasti naší inženýrky Loreny, která sídlí v Brazílii a má na starosti technickou podporu v Latinské Americe.

Jsme rádi, že koncový zákazník byl mile překvapen výkoností a spolehlivostí plně duplexních linek s radiomodemy RipEX2 a věříme, že k prvním třem brzy přibudou další.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.