CFE, Mexiko

https//www.racom.eu/cz/references/scada-electrical.html

Highlights

Comisión Federal de Electricidad (CFE), státní energetická společnost v Mexiku, vypsala v červenci 2012 tendr na rádiovou síť pro svůj SCADA systém, který řídí distribuci elektrické energie v oblasti Mexico City. Firemní slogan CFE „Společnost světové třídy“ byl zárukou, že zadávací dokumentace byla napsána velmi precizně a s ohledem na to, že do výběrového řízení budou zařazeni jen globální výrobci.

Na základě globální reputace produktů a služeb nabízených společností RACOM byl RipEX zařazen do tendru a byl vyhodnocen jako jediný produkt ze všech hlavních konkurentů v oboru, který v plné míře splňuje všechny požadavky zákazníka.

RipEX se ukázal jako optimální řešení z komerčních i technických důvodů. Komunikační systém byl navržen tak, aby se využívaly dvě sériová rozhraní na vzdálených bodech, jedno pro sběr dat a druhé pro správu RTU, zatímco všechna získaná data jsou předávána přes Ethernet v řídícím centru. Všechny funkce RipEXu, zejména antikolizní protokol, splnily nebo překonaly požadavky v rámci výběrového řízení.

Úspěch RipEXu v rámci prvního nasazení v CFE znamenal jeho další rozšíření i v sítích mimo oblast Mexico City. RipEX je nyní (2019) používán v 11 ze 16 divizí. Nedávno se inženýři CFE také rozhodli používat RipEX i v rámci svých aplikací Smartgrid pro jeho široké možnosti a všestrannost.

Jako součást strategické obnovy a modernizace infrastruktury CFE plánuje další expanzi s použitím radiomodemů RipEX ve svých sítí. To samo o sobě dokazuje, že RipEX je skutečně nejlepší radiový modem ve své třídě.

RipEX je dodáván do CFE průběžně a dosud bylo objednáno 10.000 kusů. To je nejlepší důkaz, že RACOM je skutečně expertem na trvanlivý a odolný design, a RipEX je opravdu nejlepším rádiovým modemem s „nejlepším výkonem v jakémkoli prostředí“.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.