Memcp.exe

https//www.racom.eu/cz/support/utils/memcp.html

Verze pro tisk

4. Memcp.exe

Slouží pro download firmware, tedy nahrávání programových modulů do CU (např. do MR400) servisním kabelem, kanálem ethernetu, IP nebo MORSE sítí. Práce s aplikací Memcp.exe je podrobněji popsána v dokumentaci Download firmware. Zde uvedeme jen krátký příklad.

4.1. Příklad downloadu fw modulu E do CU

Aplikaci spustíme dávkovým souborem, který je připraven v balíčku MORSE společně se souborem memcp.exe:

mr900_cbl_le.bat

stejného výsledku dosáhneme spuštěním utility memcp.exe s příslušnými parametry:

memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -pb115200 -af.\fkl\ce10.fkl %1 %2 %3

Pro jeho funkci je nutné, aby v pracovním adresáři, kde je umístěno makro mr900_cbl_le.bat, se nacházely soubory memcp.exe, starter.exe a podadresář fkl obsahující soubor ce10.fkl. Pokud běží program setr.exe, pak jej předem vypneme.

Vyčkáme asi 10 sec, než se naváže komunikace a sledujeme předávání paketů indikované znaky ###. Po skončení přenosu ukončíme Memcp povelem Alt+X. Modul ce10.fkl je během dalších 10 sec překopírován uvnitř CU a je připraven k činnosti.

Přenos modulu firmware

Obr. 4.1: Přenos modulu firmware

Stejně se používají ostatní makra mr900_cbl_l.... :

mr900_cbl_ld.bat
mr900_cbl_le.bat
mr900_cbl_lg.bat
mr900_cbl_lh.bat
mr900_cbl_la.bat
mr900_cbl_lb.bat

Pro MR400, MC100, MR900 použijeme makra mr900_cbl_le.bat a soubory ce10.fkl

Pro MR25, MCM302, MR25ET použijeme makra mr25_cbl_le.bat a soubory me10.fkl

[Důležité]Důležité

Po provedení downloadu fw je nutno provést počáteční uložení konfigurace do paměti FLASH pomocí Setru povelem (c)nf (b)ackup.

Dále je uveden základní popis makra, podrobnější výklad viz článek Download firmware do CU – úvod. Makra pro download jednotlivých modulů:

starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\cd10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\ce10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\cg10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\ch10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as4 -pS -af.\fkl\cb10.fkl -pb19200 %1 %2 %3
starter memcp -nt5000 -nr20 -as4 -af.\fkl\cb10.fkl -pb19200 %1 %2 %3
starter

spuštění pomocného programu starter

memcp

volání programu memcp

-nt5000 -nr20

timeout a opakování pro přenos sítí

-as8

délka přenášených paketů

-pS

v cílové CU je aktivní modul B-saver

-pb115200

přenosová rychlost po servisním kabelu

-af.\fkl\ce10.fkl

volání zdrojového souboru ce10.fkl

%1 %2 %3

místo pro případné další parametry

Při downloadu různých modulů se mění jen označení zdrojového souboru ce10.fkl. Pro větší bezpečnost při přenosu modulu B je navíc zkrácena délka paketu na -as4 a snížena rychlost na -pb19200.

4.2. Parametry pro Memcp.exe

 • Společné – viz kapitola 1.3.1 – „Společné parametry pro všechny aplikace“

 • Speciální – parametry pro aplikaci Memcp:

  Application commands:
   -as sectors(128B) per packet
   -af file to upload
   -ae repeats (default is 9)
  
   -ar write directly into flash
   -aE do not burn into the flash after download
   -aF write directly external flash (MR25 does not boot,
     you do need extra cable set)
  • -as   počet sektorů se 128 byte přenášených jedním paketem

  • -af   volání zdrojového souboru, příklad

   • -af.\fkl\ce10.fklpro MR400 a MR900

   • -af.\fkl\me10.fklpro MR25

  • -ae   počet opakování, defaultně 9

  • -ar   zapisuje přímo do paměti flash, pro MR25

  • -aE   nekopíruje do flash po skončení downloadu, pro MR25

  Další parametry se používají pro servisní a vývojové účely.

  Debug:
   -ag debug mode
   -aa start address (debug only)
   -ak no remote checksum (debug only)
   -ax no local file checksum (debug only)
  Obsolete:
   -ao upload into modem with s.v. 4.66-4.89
   -ap MODPROBE with chksum in modem with s.v. 4.66-4.89 (module E only)

  Podrobnější popis je uveden v příkladu a v dokumentaci Download firmware.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.