Netcnf.exe

https//www.racom.eu/cz/support/utils/netcnf.html

Verze pro tisk

3. Netcnf.exe

Aplikace slouží pro záznam konfiguračních struktur CU do souboru (upload) nebo pro jejich vložení do CU (download). Aplikaci je možno používat lokálně i dálkově, například provádět upload konfiguračních struktur ze všech CU v síti. Nahrazuje dřívější aplikaci Uds.exe.

Netcnf.exe ukládá při uploadu konfigurační struktury z paměti FLASH nebo S-RAM v CU do souboru address.cnf, kde address je adresa připojeného nódu (lokálně nebo dálkově), například 690F0001.cnf.

Při downloadu ukládá Netcnf.exe konfigurační struktury přímo do trvalé paměti CU (FLASH, S-RAM), tzn. chceme-li s nimi pracovat je třeba je uložit také do operační paměti RAM:

 • povelem: (s)ervice (g)o go MORSE (B) tedy sgB

 • nebo hw-resetem modemu (vypnout/zapnout)

Soubor address.cnf, který obsahuje konfiguraci CU, můžeme archivovat a pak nahrát do téže nebo jiné CU. Je nutno dbát, abychom takto nevytvořili v síti více CU se shodnou MORSE adresou!

Potřebujeme-li provést změnu v uložené konfiguraci, použijeme od verze fw 9.0.13.0 Setr s parametrem -af, například Setr -afcnf/anynet/690f0001.cnf. U starších verzí nahrajeme konfiguraci (download) do pomocné CU, Setrem konfiguraci upravíme a opět ji uložíme do souboru v PC (upload).

Od verze fw 10.0.27.0 je v konfiguračním souboru obsaženo i nastavení CNI monitoringu včetně případného Splitu. Tyto parametry bylo dosud nutno přenést makrem nebo ruční konfigurací.

3.1. Upload konfigurace z CU do PC

3.1.1. Lokálně

 • Spustíme program Netcnf.exe s CU připojenou servisní šňůrou:

  Upload konfigurace

  Obr. 3.1: Upload konfigurace

  Klepnutím na ikonu Configuration upload nebo volbou Application>Configuration upload spustíme přenos konfigurace z CU do souboru v PC. Upload je zakončen zprávou, která obsahuje jméno a umístění vytvořeného konfiguračního souboru:

  File .\cnf\anynet\69000006.cnf created.
  UPLOAD FINISHED

  Stiskem Alt+X ukončíme program Netcnf.

 • Spustíme-li program s parametrem application Upload -aU , pak se rozběhne bez klikání na ikonu:

  Netcnf -aU

3.1.2. Dálkově pro 1 CU

Pro stažení konfigurace ze vzdálené CU musíme být lokálně připojeni k CU, která má spojení se vzdálenou CU přes síť MORSE. Aplikaci Netcnf spustíme některým z následujících způsobů:

 • Spustíme Netcnf, klepneme na ikonu Destination local , v okénku se objeví addr://local , slovo local nahradíme cílovou adresou zakončenou Enter, například addr://690F0003 a stiskneme Enter

  Klepnutím na ikonu spustíme stahování konfigurace, konfigurace je uložena v adresáři .\cnf\anynet\

 • Použijeme parametr -da s cílovou adresou, například:

  Netcnf.exe -da69000007

  Klepnutím na ikonu spustíme stahování konfigurace.

 • Použijeme parametr -aU s cílovou adresou (application Upload), např.:

  Netcnf.exe -aU69000006

  Netcnf se rozběhne bez klikání myší. Tato metoda je vhodná při sestavování dávkových souborů.

3.1.3. Dálkově pro skupinu CU

Pro stažení konfigurací z více CU je třeba připravit jejich adresy do textového souboru, například aaa.txt:

69000007
69000008
6900001A

Pak použijeme některý z dále uvedených způsobů:

 • Netcnf – spustíme aplikaci.

  Klepnutím na ikonu Destination file otevřeme dialogové okno. Vybereme soubor, např. aaa.txt, který obsahuje jednu nebo více cílových adres.

  Klepnutím na ikonu spustíme stahování konfigurace.

  Z těchto CU budou postupně staženy konfigurace a uloženy do nového adresáře .\cnf\aaa\.

 • Spustíme Netcnf s parametrem -df a souborem například bbb:

  Netcnf -dfbbb

  Soubor bbb.txt obsahuje adresy a je umístěn v adresáři .\net\, tedy .\net\bbb.txt.

  Klepnutím na ikonu spustíme stahování konfigurace.

  Sobory s konfiguracemi jsou ukládány do adresáře .\net\bbb\

 • Použijeme parametr application Upload -aU:

  Netcnf -dfbbb -aU

  Upload se rozběhne bez klikání myší, soubory jsou ukládány do .\net\bbb\

3.1.4. Přehled možností Netcnf Uploadu

Local UploadVýsledek uložen do:
Netcnf klik Upload.\cnf\anynet\xxxxxxxx.cnf
Netcnf -aU.\cnf\anynet\
Vzdálený Upload pro 1 CU 
Netcnfklik Dest local > adresaklik Upload.\cnf\anynet\
Netcnf-daadresaklik Upload.\cnf\anynet\
Netcnf-daadresa-aU.\cnf\anynet\
Vzdálený Upload pro více CU 
Netcnfklik Dest file > aaa.txtklik Upload.\cnf\aaa\
Netcnf-dfbbbklik Upload.\cnf\bbb\
Netcnf-dfbbb-aU.\cnf\bbb\

3.2. Download konfigurace z PC do CU

3.2.1. Lokálně

 • Spustíme program Netcnf.exe s CU připojenou servisní šňůrou. Klepnutím na ikonu Configuration download otevřeme dialogové okno. Vybereme konfigurační soubor, který má být odeslán do CU. Netcnf naváže spojení s CU a objeví se zpráva:

  Potvrzení pro lokální vložení konfigurace

  Obr. 3.2: Potvrzení pro lokální vložení konfigurace

  Obsah zprávy:

  Chcete vložit soubor C:\morse-745\cnf\aaa\690F0002.cnf 
  do lokálně připojené Komunikační jednotky ? (ano/ne)

  Potvrdíme YES tím spustíme download. Pak se objeví dotaz:

  Potvrzení pro vynechání kalibrací

  Obr. 3.3: Potvrzení pro vynechání kalibrací

  Potvrdíme YES a tím přeskočíme tu část konfiguračního souboru, která obsahuje kalibrační konstanty rádiové části. Tyto konstanty jsou individuálně nastaveny při výrobě v každé CU.

  Po ukončení downloadu se objeví zpráva DOWNLOAD FINISHED. Stiskem Alt+X ukončíme Netcnf.

  Konfigurace je nyní v CU uložena v trvalé paměti S-RAM (dříve FLASH). Do operační paměti RAM se zkopíruje při restartu (vypnout a zapnout CU). Restart lze provést i pomocí Setru povelem sgB.

 • Spustíme-li program s parametrem application Download -aD s adresou souboru, který obsahuje konfiguraci, pak se rozběhne bez klikání na ikonu:

  Netcnf -aDcnf/anynet/690F0001.cnf

  Potvrdíme provedení downloadu YES a přeskočení kalibrací YES.

3.2.2. Dálkově pro 1 CU

Pro vložení konfigurace do CU musíme určit adresu cílové CU a soubor s konfigurací, který má být vložen:

 • Spustíme Netcnf, klepneme na ikonu Destination local , v okénku se objeví addr://local , slovo local nahradíme cílovou adresou zakončenou Enter, například addr://690F0003 a stiskneme Enter

  Pokračujeme ikonou Configuration download a vybereme soubor s konfigurací. Potvrdíme kontrolní dotaz YES a pak i přeskočení kalibrací YES.

  Pozor – až do hw nebo sw resetu pracuje vzdálená stanice se starou konfigurací. Pomocí Setru s ní můžeme komunikovat a případně upravit konfiguraci (např. adresu). Po sw resetu sgB se teprve projeví nová konfigurace.

 • Spustíme Netcnf povelem s cílovou adresou v parametru:

  Netcnf -da690F0003

  Pokračujeme ikonou Configuration download a vybereme soubor s konfigurací. Potvrdíme download YES a přeskočení kalibrací YES.

 • Parametrem -aD je možno určit zdrojový soubor s konfigurací:

  Netcnf -da690F0003 -aDcnf/anynet/690F0003.cnf

  Netcnf se rozběhne a pouze potvrdíme download YES a přeskočení kalibrací YES.

3.2.3. Dálkově pro skupinu CU

Adresy připravíme do textového souboru např. aaa.txt :

690F0002
690F0003

Pokračujeme některým z dále uvedených způsobů:

 • Spustíme Netcnf a pomocí ikony Destination file vybereme soubor aaa.txt. Pokračujeme ikonou Configuration download . Objeví se dotaz:

  Volba konfigurací

  Obr. 3.4: Volba konfigurací

  Obsah zprávy:

  Chcete vložit do každého nódu jinou konfiguraci? (ano/ne)

  Po volbě YES vybereme konfigurační soubor pro první nód. Jeho adresa je uvedena v hlavičce tabulky pro výběr konfiguračního souboru.

  Výběr konfiguračního souboru

  Obr. 3.5: Výběr konfiguračního souboru

  Potvrdíme download YES a přeskočení kalibrací YES.

  Po dokončení downloadu pro první nód se objeví opět výběrová tabulka pro další nód v pořadí.

  Pokud jsme na předchozí dotaz Chcete vložit do každého nódu jinou konfiguraci? (ano/ne) odpověděli NO, pak je do všech nódů podle aaa.txt nahraná konfigurace vybraná jako první.

 • Soubor aaa.txt připravíme do adresáře .\net\, tedy .\net\aaa.txt

  Spustíme Netcnf s parametrem -df a souborem aaa:

  Netcnf -dfaaa

  Pokračujeme ikonou Configuration download . Potvrdíme individuální konfigurace YES, vybereme soubor.cnf, potvrdíme download YES a přeskočení kalibrací YES. Výběr souboru opakujeme i pro ostatní adresy ze seznamu aaa.txt.

 • Soubor aaa.txt připravíme do adresáře .\net\, tedy .\net\aaa.txt

  Soubory s konfiguracemi připravíme například do adresáře net1:
  .\cnf\net1\690F0002.cnf a .\cnf\net1\690F0003.cnf.

  Spustíme Necnf s parametry:

  Netcnf -dfaaa -aD.\cnf\net1\690F0002.cnf

  Pokračujeme již bez klikání myší. Pokud jsou v adresáři .\cnf\net1\ připraveny konfigurace pro adresy uvedené v aaa.txt, pak stačí jen potvrzovat kroky tlačítkem Enter.

3.2.4. Přehled možností Netcnf Downloadu

Local DownloadZdroj konfiguračních datDownSkip
Netcnf klik Downloadvyber soubor.cnfYESYES
Netcnf -aDsoubor.cnf   YESYES
      
Vzdálený Download pro 1 CU     
Netcnfklik Dest local > adresaklik Downloadvyber soubor.cnfYESYES
Netcnf-daadresaklik Downloadvyber soubor.cnfYESYES
Netcnf-daadresa-aDsoubor.cnf   YESYES
      
Vzdálený Download pro více CU Diff conf   
Netcnfklik Dest file > aaa.txtklik DownloadYESvyber soubor.cnfYESYES
Netcnf-dfbbbklik Download vyber soubor.cnfYESYES
Netcnf-dfbbb-aDsoubor.cnfNOvyber soubor.cnfYESYES
     YESYES

3.3. Parametry pro Netcnf.exe

Parametry je možno použít při práci z povelového řádku.

 • Společné – viz kapitola 1.3.1 – „Společné parametry pro všechny aplikace“

 • Speciální – parametry pro aplikaci Netcnf:

  Application commands:
   -aU Upload network configuration to a directory according to "netname"
   -aD Download the configuration from the file
   -aB Restart radio modem after succesful download (go B)
  
   -ai Use 'Init' and 'Remote write' (compatibility witx 6xx firmware)
   -a1 First configuration file to be compared
   -a2 Second configuration file to be compared
   -ap Print configuration file
   -ab Batch mode (no user interaction)
  
  Configuration files comparation example:
   netcnf -a1./cnf/anynet/690F1085.cnf -a2./cnf/anynet/_690F1085.cnf
  • -aU   upload, přenos konfiguračního souboru z CU do PC

  • -aD   download, přenos konfiguračního souboru z PC do CU

  • -aB   po úspěšném dokončení downloadu se provede restart CU

  • -ai   používá Init a Remote write

  • -a1   -a2   porovnání obsahu dvou konfiguračních souborů se provede povelem například:

   netcnf -a1./cnf/anynet/690F1085.cnf -a2./cnf/anynet/_690F1085.cnf

  • -ap   textový výpis binárního konfiguračního souboru, používá se s parametrem -clfile

  • -ab   režim pro dávkové soubory nepožaduje potvrzování od uživatele během činnosti Netcnf

Příklady použití parametrů:

 • -dl lokální přístup

  • upload (download) konfigurace z lokálně připojené CU

  • příklad -dl

  • hodnota default on

  • Konfigurace bude uložena do .\cnf\anynet\address.cnf

  • Příklad povelu z příkazové řádky (využívá default -dl ) : netcnf

 • -da[address] vzdálený přístup

  • upload (download) konfigurace ze vzdálené CU se zadanou adresou

  • příklad -da69DF1234

  • Konfigurace bude uložena do .\cnf\anynet\69DF1234.cnf

  • Příklad povelu z příkazové řádky: netcnf -da69DF1234

 • -df[file] komunikace se stanicemi podle souboru

  • Netcnf.exe provede upload konfigurace postupně ze všech adres obsažených v souboru abc.txt, který musí být připraven v adresáři .\net. Pokud soubor není určen, pak Netcnf hledá soubor .\net\anynet.txt

  • příklad -dfabc

  • Konfigurace je uložena do .\cnf\abc\*.cnf (*– pro každou adresu z abc.txt je vytvořen jeden soubor).

  • Příklad povelu z příkazové řádky: netcnf -dfabc

 • -aU application Upload

  • provede Upload konfigurace bez klikání myší, vhodný pro dávkové soubory

  • příklad -aU

  • Příklad povelu z příkazové řádky: netcnf -aU

 • -aD[addr.cnf] application Download local

  • provede download souboru addr.cnf do lokálně připojené CU bez klikání myší

  • příklad -aD69DF1234.cnf

  • Netcnf.exe hledá soubor address.cnf v pracovním adresáři. Je také možno specifikovat celou cestu, např.: -aDc:\com\morse\cnf\anynet\69DF8606.cnf nebo její zbývající část, např. z adresáře morse: -aDcnf\anynet\69DF8606.cnf

  • Příklad povelu z příkazové řádky: netcnf -aDcnf\anynet\69DF8606.cnf

 • -aD[address1.cnf] -da[address2] application Download remote

  • provede download souboru address1.cnf do vzdálené CU s adresou address2

  • příklad -da69DF1245 -aDcnf\anynet\69DF1234.cnf

  • Příklad povelu z příkazové řádky: Netcnf -da69DF1245 -aDcnf\anynet\69DF1234.cnf

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.