Vyhodnocení roku 2021

https//www.racom.eu/cz/news/2021-evaluation
2021 Evaluation

Zmírněná koronavirová opatření nám po dvou letech umožnila osobní setkání alespoň části našeho obchodního týmu rozmístěného v různých částech světa. V prvním únorovém týdnu jsme sešli v sídle naší společnosti, zbytek týmu se připojil online a společně jsme vyhodnotili výsledky roku 2021 a probrali očekávání pro rok 2022.

Rok 2021 byl z pohledu tržeb nejlepším v historii RACOMu, ve srovnání s rokem 2020 jsme rostli téměř o 20%. Rekordní prodeje rádiových modemů, mobilních routerů i mikrovlnných spojů se nám podařilo dosáhnout navzdory problémům spojených s Covid pandemií. Splnění vládních nařízení jako povinná práce z domova, povinné testování na pracovišti apod. pro nás nepředstavovaly zásadní problém.

Největší problém pro nás byl (a stále je) nedostatek součástek a materiálu všeho druhu, jejich zdražování, prodlužování dodacích termínů a celkově rozkolísaná ekonomika. I tyto problémy se nám dařilo překonávat a naše výrobky jsme dodávali v běžných termínech. Podařilo se nám to především díky extrémnímu nasazení našich pracovníků v zásobování a výrobě, za což jim patří velký dík. Dodací termíny jsme upřednostnili nad cenami našich vstupů, takže jsme za některé komponenty platili mnohonásobně vyšší ceny, než bylo běžné před pandemií.

I díky tomu, že jsme prokázali stabilitu v rozbouřených dobách máme již dnes objednávky na celou řadu větších i menších projektů pro rok 2022.

Věříme, že se nám i přes přetrvávající problémydodávkami součástek podaří splnit všechny požadavky našich zákazníků k jejich spokojenosti i v letošním roce.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.