Instalace modemu

https//www.racom.eu/cz/products/m/mc100/ch06.html

Verze pro tisk

6. Instalace modemu

6.1. Obecný popis instalace

MORSE routery firmy Racom jsou konstruovány v robustním kovovém pouzdře a uplatňují se v aplikacích, které je přivedou do různých prostředí od klimatizovaných kanceláří až po těžké průmyslové provozy. Tomu se také do jisté míry může přizpůsobovat způsob montáže. Všechny informace v této kapitole popisují standardní způsob instalace v běžných průmyslových aplikacích, který vychází z platných předpisů pro taková zařízení a z dlouhodobých zkušeností našich techniků. U rozsáhlejších sítí a složitějších aplikací doporučujeme uživatelům nechat si udělat od firmy Racom nebo některé partnerské firmy projekt, jemuž by mělo předcházet pečlivé měření síly a kvality signálu a posouzení podmínek šíření rádiových vln.

6.2. Napájení zařízení

Pro napájení všech zařízení elektrickou energií je třeba použít zdroje splňujícího předepsané parametry viz tab. technických parametrů. Doporučujeme použití zdroje MS2000 nebo jiného zdroje systému MORSE, které jsou pro tyto účely speciálně vyvinuté. MS2000 v případě potřeby umí přepínat na zálohovací baterii i hlídat její stav a dobíjení.

6.3. Připojení technologie


Datový terminál, programovatelný automat, PC nebo jiný prvek datových sítí, komunikující prostřednictvím MORSE routeru přes rádiovou síť se připojuje k routeru datovým kabelem podle všeobecných standardů na sériové nebo ethernetové rozhraní. Popis těchto rozhraní je v kapitole konektory.

6.4. Mechanické upevnění

Rádiové routery lze připevnit buďto pomocí šroubů na montážní desku, nebo příchytkami na DIN lištu. Rozměry a rozteče montážních částí viz tab. technických parametrů. Standardně umisťujeme u průmyslových aplikací rádiové routery společně s přepěťovou ochranou, zdrojem a záložním akumulátorem do rozvaděče s krytím IP54.

Příklad uspořádání zařízení v rozváděči

Obr. 6.1: Příklad uspořádání zařízení v rozváděči

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.