Zavlažování, Itálie

https//www.racom.eu/cz/references/etg-italy

Highlights

  • RipEX, RipEX-HS, 432 MHz
  • Řízení zavlažování a zabezpečení
  • Dvě řídící centra
  • Flexibilní protokol
  • Solární napájení – Sleep mode
  • Záložní trasy
  • Více než 100 vzdálených bodů

Konsorcium CELLINA MEDUNA spravuje v Itálii více než 116 000 hektarů zemědělské půdy. Je odpovědné za koordinaci veřejných a soukromých aktivit souvisejících s vodohospodářskou činností, projektováním zemních prací, rekultivací a zavlažovacími projekty.

V roce 2013 společnost vypsala výběrové řízení na systém SCADA pro sledování a kontrolu zavlažovacího systému a zajištění řízení zabezpečení pro celou oblast. Vzhledem k odlehlosti regionu je důležité, aby umožňoval vzdálenou správu. Společnost ETG s.r.l. byla přizvána, aby navrhla optimální řešení s využitím produktů RACOM a splnila všechny požadavky na systém zajišťující bezpečnou komunikaci pomocí rádiové sítě RipEX.

Klíčové požadavky na novou síť:

  • Redundantní základnová staniceRipEX-HS
  • Vzdálená správa sítě – použítí ‘fast remote access’,  SNMP protokolu s alarmy
  • Solárně napájené jednotky – RipEX ve ‘Sleep Mode’ má spotřebu 0.1 W

RipEX také prokázal, že je vynikající volbou pokud jde o spolehlivost antikolizní komunikace s využitím Flexibilního protokolu a podporou TCP/IP protokolu.

Vzhledem k tomu, že aplikace je považována za důležitou a výpadky jsou nežádoucí, byla implementována funkce „Backup routes„. Pokud z nějakého důvodu selže rádiové spojení, jednotky RipEX se automaticky přepnou na záložní GSM.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.