Bezdrátové sítě

RACOM poskytuje ke všem svým výrobkům široké spektrum služeb a podpory. V rámci předprodejních konzultací vám pomůžeme objektivně vybrat nejvhodnější zařízení a řešení pro vaši aplikaci, přičemž výhradní použití našich výrobků nemusí být podmínkou.

Bezdrátové sítě následně umíme navrhnout a vyprojektovat. Budete-li mít zájem, vyřídíme příslušná povolení s ČTÚ nebo síť můžete provozovat v rámci naší služby Modanet.

Zařízení vám odborně nainstalujeme a následně nabízíme různé úrovně poprodejní podpory od HelpDesku po proaktivní dohled a servis. V případě zájmu si u nás můžete objednat individuální školení.

Naše služby s výhodou využijete i v případě, kdy modernizujete vaši stávající rádiovou síť, ať už byla postavena na modemech od RACOMu nebo od jiných výrobců.

Bezdrátové sítě

RACOM poskytuje ke všem svým výrobkům široké spektrum služeb a podpory. V rámci předprodejních konzultací vám pomůžeme objektivně vybrat nejvhodnější zařízení a řešení pro vaši aplikaci, přičemž výhradní použití našich výrobků nemusí být podmínkou.

Bezdrátové sítě následně umíme navrhnout a vyprojektovat. Budete-li mít zájem, vyřídíme příslušná povolení s ČTÚ nebo síť můžete provozovat v rámci naší služby Modanet.

Zařízení vám odborně nainstalujeme a následně nabízíme různé úrovně poprodejní podpory od HelpDesku po proaktivní dohled a servis. V případě zájmu si u nás můžete objednat individuální školení.

Naše služby s výhodou využijete i v případě, kdy modernizujete vaši stávající rádiovou síť, ať už byla postavena na modemech od RACOMu nebo od jiných výrobců.


KONZULTACE  |  NÁVRH  |  PROJEKT  |  MODANET  |  POVOLENÍ  |  INSTALACE  |  DOHLED  |  SERVIS  |  ŠKOLENÍKONZULTACE  |  NÁVRH  |  PROJEKT  |  MODANET  |  POVOLENÍ  |  INSTALACE  |  DOHLED  |  SERVIS  |  ŠKOLENÍ


Konzultace

Při bezplatných předprodejních konzultacích s vámi detailně rozebereme potřeby vaší aplikace a její nároky na přenos dat. Umíme odhadnout a spočítat požadavky na přenosovou rychlost, celkovou kapacitu sítě, doby odezvy apod. Výstupem je pak návrh zařízení pro přenos dat, které splní požadavky vaší aplikace pro její spolehlivou funkčnost.

Konzultace

Při bezplatných předprodejních konzultacích s vámi detailně rozebereme potřeby vaší aplikace a její nároky na přenos dat. Umíme odhadnout a spočítat požadavky na přenosovou rychlost, celkovou kapacitu sítě, doby odezvy apod. Výstupem je pak návrh zařízení pro přenos dat, které splní požadavky vaší aplikace pro její spolehlivou funkčnost.

Projekt

V případě zájmu můžeme teoretické výpočty ověřit na místě při použití stejného zařízení jako bude používáno v reálné síti. Výsledky měření zpracujeme do detailního projektu, který slouží jako podklad pro žádost o přidělení kmitočtu na ČTÚ. V projektu jsou i další informace nezbytné pro vlastní instalaci zařízení jako připojení na rozvodnou síť, požadavky na upevnění stožáru, uzemnění atd. včetně detailního rozpisu materiálu potřebného k instalaci.

Projekt

Projekt

V případě zájmu můžeme teoretické výpočty ověřit na místě při použití stejného zařízení jako bude používáno v reálné síti. Výsledky měření zpracujeme do detailního projektu, který slouží jako podklad pro žádost o přidělení kmitočtu na ČTÚ. V projektu jsou i další informace nezbytné pro vlastní instalaci zařízení jako připojení na rozvodnou síť, požadavky na upevnění stožáru, uzemnění atd. včetně detailního rozpisu materiálu potřebného k instalaci.

Projekt

Modanet

RACOM disponuje několika kmitočty v pásmu 400 MHz, na kterých provozuje službu přenosu dat Modanet. Při využití této služby zákazník používá kmitočty RACOMu obdobně jako v privátní síti. Odpovědnost za provoz vůči státním orgánům však nese RACOM, tudíž zákazník není zatížen žádnou administrativou. Rovněž realizace a případné rozšiřování či změny v síti jsou velmi rychlé a snadné.

Všeobecné podmínky | Reklamační řád | Smlouva | Ceník

Modanet

RACOM disponuje několika kmitočty v pásmu 400 MHz, na kterých provozuje službu přenosu dat Modanet. Při využití této služby zákazník používá kmitočty RACOMu obdobně jako v privátní síti. Odpovědnost za provoz vůči státním orgánům však nese RACOM, tudíž zákazník není zatížen žádnou administrativou. Rovněž realizace a případné rozšiřování či změny v síti jsou velmi rychlé a snadné.

Všeobecné podmínky | Reklamační řád | Smlouva | Ceník

Povolení

Máme dlouholeté zkušenosti s podáváním žádostí a vyřizováním povolení pro licencované sítě na ČTÚ. Na základě projektu pro vás připravíme veškerou dokumentaci pro ‘Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů‘ a postaráme se o to, aby povolování na ČTÚ proběhlo hladce.

Žádost

Povolení

Máme dlouholeté zkušenosti s podáváním žádostí a vyřizováním povolení pro licencované sítě na ČTÚ. Na základě projektu pro vás připravíme veškerou dokumentaci pro ‘Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů‘ a postaráme se o to, aby povolování na ČTÚ proběhlo hladce.

Žádost

Instalace

Budete-li chtít, všechna zařízení podle projektu odborně nainstalujeme včetně dodávky veškerého příslušenství jako jsou zdroje, antény, rozvaděče, přepěťové ochrany, kabeláž apod. Síť následně nastavíme, oživíme, otestujeme a předáme do užívání.

Smlouva o dílo

Instalace

Budete-li chtít, všechna zařízení podle projektu odborně nainstalujeme včetně dodávky veškerého příslušenství jako jsou zdroje, antény, rozvaděče, přepěťové ochrany, kabeláž apod. Síť následně nastavíme, oživíme, otestujeme a předáme do užívání.

Smlouva o dílo


KONZULTACE  |  NÁVRH  |  PROJEKT  |  MODANET  |  POVOLENÍ  |  INSTALACE  |  DOHLED  |  SERVIS  |  ŠKOLENÍKONZULTACE  |  NÁVRH  |  PROJEKT  |  MODANET  |  POVOLENÍ  |  INSTALACE  |  DOHLED  |  SERVIS  |  ŠKOLENÍ


Dohled

Dohled je vyšší forma HelpDesku, kdy má RACOM přístup přes VPN tunel do sítě provozovatele, případně k dohledovému software, který je hostován na zařízení provozovatele sítě. Díky tomu může technik RACOMu provést lepší diagnostiku a doporučit úpravy v síti, které po souhlasu provozovatele může následně i sám provést. Dohled je vždy vázán na konkrétní síť a je poskytován v režimu 24/7 s garantovanou reakční dobou od nahlášení požadavku.
Dohled nabízíme ve dvou variantách:

Online

 • 6 hodin práce technika zdarma
 • Reakční doba do 16 hodin od nahlášení požadavku

Aktiv

 • 10 hodin práce technika zdarma
 • Reakční doba do 4 hodin od nahlášení požadavku
 • Preventivní monitoring sítě včetně měsíčních reportů
 • Periodické stahování konfigurací a na vyžádání upgrade FW

Dohled Aktiv, nejvyšší nabízená úroveň služby pro následnou péči o síť, vám díky proaktivnímu zapojení našich techniků zajistí, že síť bude spolehlivě fungovat v režimu 24/7 bez výpadků.

Smlouva | Všeobecné podmínky

Dohled Online Aktiv
Práce technika zdarma / měsíc 6 hodin 10 hodin
Dostupnost 0 – 24 h, 365 dnů 0 – 24 h, 365 dnů
Reakční doba od nahlášení 16 hodin 4 hodiny
Vzdálený přístup přes VPN
Aktivní monitoring x
Upgrade FW x
Stahování konfigurací x
Platba za aktivaci VPN x
Platba za aktivaci monitoringu x Paušál za síť
+ Kč / bod
Měsíční paušál  Paušál za síť
+ Kč / bod
 Paušál za síť
+ Kč / bod
Práce technika nad hodiny zdarma Kč / 0,5 h Kč / 0,5 h
Účtování Následující měsíc Následující měsíc

Dohled

Dohled je vyšší forma HelpDesku, kdy má RACOM přístup přes VPN tunel do sítě provozovatele, případně k dohledovému software, který je hostován na zařízení provozovatele sítě. Díky tomu může technik RACOMu provést lepší diagnostiku a doporučit úpravy v síti, které po souhlasu provozovatele může následně i sám provést. Dohled je vždy vázán na konkrétní síť a je poskytován v režimu 24/7 s garantovanou reakční dobou od nahlášení požadavku.
Dohled nabízíme ve dvou variantách:

Online

 • 6 hodin práce technika zdarma
 • Reakční doba do 16 hodin od nahlášení požadavku

Aktiv

 • 10 hodin práce technika zdarma
 • Reakční doba do 4 hodin od nahlášení požadavku
 • Preventivní monitoring sítě včetně měsíčních reportů
 • Periodické stahování konfigurací a na vyžádání upgrade FW

Dohled Aktiv, nejvyšší nabízená úroveň služby pro následnou péči o síť, vám díky proaktivnímu zapojení našich techniků zajistí, že síť bude spolehlivě fungovat v režimu 24/7 bez výpadků.

Smlouva | Všeobecné podmínky

Dohled Online Aktiv
Práce technika zdarma / měsíc 6 hodin 10 hodin
Dostupnost 0 – 24 h, 365 dnů 0 – 24 h, 365 dnů
Reakční doba od nahlášení 16 hodin 4 hodiny
Vzdálený přístup přes VPN
Aktivní monitoring x
Upgrade FW x
Stahování konfigurací x
Platba za aktivaci VPN x
Platba za aktivaci monitoringu x Paušál za síť
+ Kč / bod
Měsíční paušál  Paušál za síť
+ Kč / bod
 Paušál za síť
+ Kč / bod
Práce technika nad hodiny zdarma Kč / 0,5 h Kč / 0,5 h
Účtování Následující měsíc Následující měsíc

Servis

V rámci této služby si může provozovatel sítě objednat technika RACOMu pro servisní zásah v místě poruchy. Tato služba je poskytována na základě jednotlivých objednávek a je nezávislá na službách HelpDesk nebo Dohled. RACOM se vždy snaží vyhovět potřebám zákazníka a výjezd technika přizpůsobit jeho potřebám.

Všeobecné podmínky

Servis

V rámci této služby si může provozovatel sítě objednat technika RACOMu pro servisní zásah v místě poruchy. Tato služba je poskytována na základě jednotlivých objednávek a je nezávislá na službách HelpDesk nebo Dohled. RACOM se vždy snaží vyhovět potřebám zákazníka a výjezd technika přizpůsobit jeho potřebám.

Všeobecné podmínky

skoleni

Školení

Všechny informace, které jsou k našim výrobkům k dispozici, jsou veřejně dostupné. Přehledové listy, data sheety, info sheety, manuály, aplikační poznámky, případové studie, výuková videa atd. jsou k dispozici na www.racom.eu. Pořádáme i webináře, jejichž záznamy najdete tamtéž.
V případě zájmu proškolíme vaše techniky na vámi požadovanou úroveň. Školení provádíme dle dohody online nebo u nás v RACOMu, případně u vás.

Školení

Všechny informace, které jsou k našim výrobkům k dispozici, jsou veřejně dostupné. Přehledové listy, data sheety, info sheety, manuály, aplikační poznámky, případové studie, výuková videa atd. jsou k dispozici na www.racom.eu. Pořádáme i webináře, jejichž záznamy najdete tamtéž.
V případě zájmu proškolíme vaše techniky na vámi požadovanou úroveň. Školení provádíme dle dohody online nebo u nás v RACOMu, případně u vás.