Kanály Network Agent

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/nag.html

Verze pro tisk

11. Kanály Network Agent

NAG Channels

Kanál Network Agent se chová podobně jako SCC kanál, nemá však fyzický vstup a výstup. Paket je po zpracování v NAG odeslán do nódu ve stejné CU. Menu je rozděleno do dvou částí, submenu CNI a Protocol.

11.1. NAG Channel to Node Interface

Menu CNI je shodné pro všechny typy kanálů. Popis menu CNI je v kapitole 26 – „Přiřazení nódů ke kanálům

11.2. NAG Protocol

NAG může pracovat v různých módech, jejichž počet narůstá. Obsah menu se v různých módech liší. Zde je uvedeno nastavení pro TMM (Tunnel Morse-Morse).

V MORSE main menu napiš GPe Enter Enter

Nag:
 id |typ|subt|  addr |  mask  |
(0) 0001 0000 00001000 FFFF0FFF 
(1) 0000 0000 00000000 00000000 

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

napiš 0 Enter

Net Agents:  (t)ype:TMM 
(p)arameters
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>

napiš t Enter

    type
(n) NONE 
(t) TMM 
(r) RTU 
(d) ADIO
(k) KATO
(p) TSTP

zvolíme t Enter pro typ Tunnel Morse-Morse

dále q Enter

zvolíme p Enter pro nastavení parametrů

Network agent parameters:
(t)mm
(r)tu
a(d)io
(k)ato

zvolíme opět t Enter pro parametry TMM

Tunnel Morse-Morse parameters:
(s)ubt:0000
(a)ddr:00001000
(m)ask:FFFF0FFF
(q)uit
>>

Retranslační paket vstupující do Tunelu Morse-Morse je zabalen do nového servisního paketu (viz příručka Jak na MORSE) a je pro něj vytvořena nová adresa destination. Tato adresa je odvozena z původní adresy dst pomocí následujících dvou parametrů.

(m)ask: FFFF0FFF

— Na místech, kde má tato maska bity „1“ je původní adresa dst zachována.

(a)ddr: 00001000

— Na místech, kde má maska nulové bity jsou do adresy dst vloženy příslušné bity z parametru (a)ddr.

(s)ubt: 0000

— Tento parametr není použit v módu TMM.

Popisy jednotlivých typů Net Agentů jsou uvedeny v příručce Jak na MORSE 2 nebo v kapitole Interface protokoly

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.