Výsledky setkání obchodníků

https//www.racom.eu/cz/news/sales-meeting21

Tradiční lednové setkání obchodníků, produktového managementu a technické podpory se letos uskutečnilo plně online. Navzdory obtížné pandemické situaci náš tým vyhodnotil rok 2020 kladně a čísla prodejů byla srovnatelná s rokem 2019. Výhled pro rok 2021 naznačuje mírný růst, takže zůstáváme optimističtí.

Zde je několik postřehů, které vzešly ze schůzky:

Trh poskytovatelů internetu
V roce 2020 jsme během pandemie zaznamenali prudký vzestup využívání domácího internetu a poskytovatelé internetových služeb rychle posilovali své sítě, aby pokryli náhlou poptávku. Práce i školy se přesunuly z jejich obvyklého vysokorychlostního připojení do domácího prostředí. Jsme rádi, že mnozí provozovatelé zvyšovali přenosovou kapacitu a spolehlivost s pomocí mikrovlnných spojů RAy3 a vidíme, že tento trend bude pokračovat i v roce 2021. Věřím, že poskytovatelé internetových služeb budou i nadále investovat do řešení rozmachu práce z home office a distanční výuky.

Mark Sutton, VP Sales  (Europe, Middle East and North America)

SCADA sítě
Rádiové modemy a mobilní routery se používají hlavně v kritické infrastruktuře pro veřejné služby jako je distribuce elektřiny, vody, ropy, plynu, atd. Tato infrastruktura byly zasažena pandemií ještě více než zbytek průmyslu, protože zaměstnanci třetích stran neměli povolení vstupovat do jejich provozů. Nejvíce zasaženy byly země v Evropě, kde byly téměř všechny nové instalace pozastaveny a odloženy na rok 2021. Letos tedy očekáváme rychlý nárůst dodávek pro dříve podepsané i nové smlouvy.

Pavel Pejchal, Radio modems Product manager

Severní Afrika
Trh s rádiovými modemy v severní Africe nebyl tak výrazně ovlivněn přinejmenším z hlediska výběrových řízení. Pro komunikaci v sítích SCADA pro energetické společnosti v Maroku a Egyptě byly vybrány rádiové modemy RipEX2. Podle již podepsaných smluv bude během roku 2021 dodáno několik stovek modemů RipEX.

Vincent Bulot, Regional Sales Manager

Technická podpora
Z důvodu cestovních omezení byla v roce 2020 technická podpora přímo v místě velmi omezená. Téměř vše bylo přesunuto na vzdálenou podporu. Naštěstí jsou produkty RACOM na tento scénář již připraveny, takže nevznikly žádné problémy. Náš tým produktového managementu navíc rychle zareagoval a začal vytvářet výuková videa, která výrazně pomáhají. Covid nás naučil používat nové nástroje, které jsou v mnoha případech efektivnější a hospodárnější než ty tradiční.

Zdeněk Karmazín, Head of Technical support

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.