V poslední verzi firmware pro radiomodemy RipEX jsme uvedli nový Base Driven Protocol optimalizovaný pro přenosy TCP/IP. Díky omezené kapacitě rádiového kanálu bylo dosud nasazení většího množství zařízeních používajících TCP/IP protokoly (např. IEC104) velmi komplikovanou záležitostí. Tento protokol převážnou většinu problémů konečně úspěšně řeší.

Pro zákazníky s rádiovými sítěmi pro SCADA aplikace na hranici životnosti přinášíme RipEX Migration Solution. To je zaměřeno na postupný převod stávajících rádio modemů do sítí nové generace a to bez zásadního navýšení provozních a investičních nákladů. V nedávné době bylo řešení RipEX Migration úspěšně testováno jednou z předních evropských vodárenských společností a na výsledek – úspěšné splnění všech požadovaných testů – jsme právem hrdí.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.