FW Komentáře

https//www.racom.eu/cz/support/comments.html
Verze Popis Typ Datum
11.0.5.0

MG100

Firmware 7.12.2010
Doporučený firmware pro modemy MG100
11.0.3.0

IEC62056

Protokoly 9.10.2010
Nový protokol Master/Slave.
10.0.98.0

Sleep mode

Firmware 2.4.2010
Modem lze uvést do stavu sleep na čas uvedený v servisním paketu.
10.0.97.0

IEC 870-5-2

Protokoly 21.3.2010
Nový Address mode 3
10.0.94.0

ARP table – zamykání

Firmware 17.12.2009
ARP tabulka může být uzamknuta. Ethernet pak komunikuje pouze s adresami zapsanými v tabulce.

ART tabulky

Firmware 27.11.2009
Celkový počet položek ve všech Art tabulkách nesmí překročit 252. V jednotlivých tabulkách nemá být překročeno 100 položek.
10.0.89.0

Sleep mode

Firmware 24.6.2009
Doba setrvání modemu ve stavu sleep (menu Ue m) se prodlužuje z intervalu 10-3600 sec na 10-86399 sec. Podmínkou je nová hw verze modemové desky 7.1 pro MR nebo 4.1 pro MW, MX (výroba cca od 07/2009).
10.0.76.0

Kryptování.

Firmware 27.1.2009
Verze 10.0.76.0 má možnost zapnout kryptování dat v rádiovém kanálu.
Dosud je kryptování ve fw: 10.0.52.0, 10.0.76.0 a dále v 10.0.93.0, 11.0.1.0
2.1.3.0

RE400

Firmware 20.11.2008
fw 2.1.3.0, změny viz Revize 1.10
– nově řeší funkci Repeater
– doplňuje obrazovku Error log
– zrychlené zpracování fragmentovaných paketů Repeatrem přineslo i ztrátu kompatibility:
– fw 2.1.3.0 není kompatibilní se starším fw 2.0.x.x, starý fw je nutno přehrát verzí 2.1.x.x
2.0.76.0

RE400

Firmware 25.9.2008
fw 2.0.76.0 odstraňuje chyby:
– chyba ve fragmentaci
– chyby způsobené příjmem zkreslených paketů – po výskytu velmi slabého paketu byl následující dobrý paket zahozen
– nový textový design konfigurační sránky umožňuje vzdálený http přístup do RE, refresh cca 20 sec.
10.0.62.0

10.0.62.0 pro MR25

Firmware 3.9.2008
fw 10.0.62.0 je uvolněn pro řadu MR25, poslední předchozí fw pro MR25 je fw 757
fw 10.0.62.0 má pro MR25 tato omezení:
1) Není možno používat mobilní mód. Při restartu je menu DGe uvedeno do defaultního stavu. Při provozu může restart nastat i náhodně. Proto nejsou použitelné módy Mobil a Next hop obsažené v tomto menu.
2) Do MR25ET lze nahrát fw modul D pomocí memcp.exe (servisní šňůrou, ETH) nebo pomocí „itl“ a modulu A, W. Nelze použít itl a D-RAM (modul je přenesen ale není uložen, generuje se chyba ERR7).
3) Do MCM302 lze nahrát fw moduly D,G,O pomocí memcp.exe (servisní šňůrou, nikoli přes ETH) nebo pomocí „itl“ a modulu W. Nelze použít itl a D-RAM (tyto moduly jsou příliš velké).
Pro MR400 je fw 10.0.62.0 použitelný bez omezení.
10.0.61.0

Odstraněna chyba při příjmu opakovaných paketů

Firmware 25.8.2008
fw 10.0.61.0 pro MR400 má odstraněny chyby starších verzí, předchozích doporučené fw jsou 8.0.11.0 a 7.57.
Verze 9.xx až 10.0.60.0 obsahují tuto chybu:
Paket přijatý se správnou hlavičkou a chybou v datech se nepotvrdí a správně se zahodí. Pokud je přijat tentýž opakovaný paket a projde správně kontrolami CRC, pak se potvrdí a chybně se zahodí. Paket není zaznamenán jako ztracený v link listu. Tato chyba se může projevit v sítích s delšími pakety (100+ byte) a velkým množstvím kolizí.
10.0.45.0

Modul B upgrade

Firmware 1.7.2008
Modul B je změněn mezi verzemi 10.0.44.0 a 10.0.45.0. Při upgrade fw přes tuto hranici proveďte také upgrade modulu B.
10.0.27.0

Vlastnost Netcnf

Utils 31.1.2008
Netcnf přenáší také konfiguraci CNI monitoringu včetně splitu, viz Podpora/Utility/MORSE Utility/Setr.
10.0.18.0

Art tabulky

Firmware 31.1.2008
Nové položky Art pro MAS, viz Podpora/Firmware/Setr-firmware/Ethernet/Parametry.
9.0.14.0

Off line Setr

Utils 8.1.2008
Pomocí parametru -af je možno setrem editovat konfigurační soubory bez připojeného radiomodemu, tedy off-line. Viz Podpora/Utility/Setr.
Netcnf s parametry -a1 -a2 porovnává konfigurační soubory, parametrem -ap vypíše textově cnf soubor. Viz Podpora/Utility/Netcnf.
9.0.17.0

Sjednocení názvosloví Master/Slave protokolů

Protokoly 12.7.2007
V protokolech Master/Slave bylo v programu Setr sjednoceno názvosloví na RADIOSLAVE /RADIOMASTER. Změny se týkají protokolů: AEG, ARITECH, COMLI, C24, HIRSCH, IEC, MDU, MININET, PR2000, RADOS, UNI.
Platí pro Setr od verze 9.0.17.0
9.0.0.0

FW 9.0.0.0 a vyšší již nejsou určeny pro starší generací modemů MR25

Firmware 10.7.2007
Užití nových verzí FW (9.0.0.0 a vyšší)s modemy modelové řady MR25 se již nepředpokládá, tyto FW nejsou s těmito staršími modely testovány a nebudou proto dostupné na našich www stránkách.
8.0.8.0

DQ threshold nahrazen RSS thresholdem

Firmware 10.4.2007
Od verze FW 8.05 je při vyhodnocování obsazenosti RF kanálu nahrazen DQ threshold RSS thresholdem.
Tato vlastnost je plně funkční od verze FW 8.0.8.0
Ještě funkčnější je od 8.0.11.0 (opravena nedokonalost pri kódování F5stuffing)

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.