LUKOIL, Rusko

https//www.racom.eu/cz/references/lukoil-russia.html

Highlights

  • RipEX, 400 MHz
  • Řízení těžby ropy
  • Teploty pod -40 °C
  • Rozsáhlá nepřístupná zalesněná plocha
  • TCP v centru + Terminálový server
  • Polling a Report-by-exception
  • 5 center v 5 lokacích, 120 vzdálených bodů

LUKOIL je významná mezinárodní ropná a plynárenská společnost; největší soukromou ropnou společností na světě podle ověřených zásob ropy a jednou z největších ruských obchodních skupin s výnosy ve výši 139 miliard dolarů a čistým příjmem přesahujícím 11 miliard dolarů.

Společnost LUKOIL instalovala rádiové modemy RipEX400 k vytvoření geograficky rozsáhlé rádiové datové sítě na ropném poli v Republice Komi v drsné zalesněné oblasti.

Díky funkcím RipEX byly do SCADA sítě zákazníka implementovány nové funkce jako je sériový přístup (polling) a „random“ přístup k rádiovému kanálu včetně funkcí distribuovaného IP routingu, opakovaných retranslací a vzdáleného monitoringu prostřednictvím sítě Ethernet.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.